Hledej

Literatura, časopisy


Archiv: 4/2000   3/2000   2/2000   4/2001   3/2001   2/2001   1/2001  
SILNICE MOSTY
1/2001
Náplň: Účelový neperiodický zpravodaj vydáván pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic Praha a dalších odborníků ze silničního hospodářství a k informaci spolupracujících organizací. Příspěvky jsou rozděleny do části pro iformace z domova a do části pro informace ze zahraničí.
Vydavatel: SILMOS Praha s.r.o.
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Předplatné: Časopis vychází 4x ročně. Cena pro odběratele mimo sdružení je 250 Kč/výtisk formou ročního předplatného 1000 Kč.
Obsah tohoto čísla:

(články zaměřené na mosty jsou označeny červeně.)
(vyšlo: ..)
 • DOMÁCÍ ZPRAVODAJ
  Sdružení pro výstavbu silnic Praha bilancuje a zamýšlí se nad budoucností silničního stavitelství
  STÁTNÍ A MAJETKOVÁ SILNIČNÍ SPRÁVA
  Informace z jednání odborného týmu pro oblast silničního hospodářství MDS ČR
  Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SDRUŽENÍ
  Tým pro asfaltové technologie za horka
  Tým pro emulze a emulzní technologie
  Seminář pro odborné učitele SPŠ a SOU stavebních
  ČINNOST SILMOSU A INFORMACE Z MDS ČR, HK ČR, SPS ČR
  Činnost v zájmu členských organizací
  Informace z 32. zasedání správní rady Sdružení
  Činnost Hospodářské komory ČR
  EAPA
  Přírůstky seznamu technických dokumentů EAPA
  ODBORNÉ AKCE
  10. výročí akreditace v České republice
  Seminář České normy 2000
  Seminář SAAV: Poznatky z kongresu EURASPHALT 2000
  LEGISLATIVA
  Výběr z nových právních předpisů
  TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMALIZACE
  Nové a aktualizované předpisy MDS ČR – OPK
  Přehled činnosti IMOS Brno, a.s. v oblasti výzkumu a vývoje a technického rozvoje PK
  Změny v normalizaci
  Centrum technické normalizace
  Standardizace v telematice
  SYSTÉM JAKOSTI – CERTIFIKACE
  Řízení výrobku/služby
  Vyhlášení nově certifikovaných subjektů
  JUBILEA
  PŘEDSTAVUJEME
  Metrostav a.s.
 • ZAHRANIČNÍ PŘÍLOHA
  VÝZKUM A VÝVOJ
  Povrchové vlastnosti vozovek: IV. mezinárodní symposium SURF 2000, AIPCR, květen 2000
  Některé výsledky výzkumu ve Švýcarsku
  Současné směry ve výzkumu asfaltových vozovek v USA
  SYSTÉM JAKOSTI
  Qualiroute: Vývoj normalizačního rámce pro zabezpečování jakosti
  ASFALTOVÉ VOZOVKY – ASFALTOVÉ SMĚSI
  Nové technologie francouzských silničních podniků
  Zasedání Evropské asociace pro litý asfalt: Současný stav technologie
  Pokyny pro zřizování obrusných vrstev z litého asfaltu se zlepšenými protihlukovými vlastnostmi
  Nová Ústřední silniční laboratoř v Berlíně
  CEMENTOBETONOVÉ KRYTY
  Kombinované vozovky: Kryty ze spojitě vyztuženého betonu na obalovaném kamenivu
  Spolupráce organizací CIMBETON, SPECBEA A SNBPE v oblasti rozvoje cementobetonových krytů
  Zařízení pro zkoušení čerstvého betonu
  Zkoušení polohy kluzných trnů a kotevních tyčí v cementobetonových krytech
  MOSTY A TUNELY
  Generální rada departementu Finistere zavádí systém hospodaření s mosty pro 825 departementních mostů
  Zesílení mostu v Québecu uhlíkovými a skelnými vlákny
  Izolace mostovek

  SILNIČNÍ MATERIÁLY – RECYKLACE
  Kvalitativní a kvantitativní stanovení polymerů v asfaltech a asfaltových směsích modifikovaných polymery infračervenou analýzou
  Kamenivo pro obrusnou vrstvu
  Návod pro užití geotextilií ve stavebnictví
  Ecochape: Asfaltový beton za studena pro recyklaci na místě – technologie firmy Appia
  MECHANIZACE V SILNIČNÍM STAVITELSTVÍ
  Nové vývoje v oblasti vibračních pěchů a vibračních desek
  Firma Svedala: Tříběhounový dvouosý válec pro hutnění asfaltových směsí
  Firma Hamm: Tahačový válec pro hutnění v městských oblastech
  Firma Amazonen Werke: Podrťovač vestavěný do silničního válce
Příští číslo vyjde:
Příště najdete: Informace z domova i ze zahraničí

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)