Hledej

CONCRETIN TEP (třída dopravního zatížení VI)


Typ izolace: epoxidehtová stěrka
Schválení: 28.5. 1999
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad dle ČSN 73 6242
Přípravná vrstva: kotevně impregnační nátěr ispo CONCRETIN IHS-BV (BV 88) v množství cca 0,4 kg.m-2
posyp křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,5 –1,2 mm v množství cca 1,5 kg.m-2
Vodotěsná vrstva: izolační vrstva ispo Conretin TEP tloušťky cca 1,4 mm v množství cca 1,5 kg.m-2
posyp křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8 mm nebo 0,5 – 1,2 mm v množství cca 1,0 kg.m-2
přímo pojízdná vrstva z maltoviny ispo CONCRETIN TEP tloušťky 3 - 4 mm, (1 hmotn. díl ispo Concretin TEP : 1 hmotn. díl křemičitého písku frakce 0,7 – 1,2 mm), spotřeba ispo Concretin TEP 2,4 – 3,2 kg.m-2
posyp křemičitým pískem frakce 0,7 – 1,2 mm nebo vysokopecní struskou frakce 1 – 2 mm v množství cca 3 - 4 kg.m-2
Ochranná vrstva: přímo pojížděná izolace
Nadložní vrstva: přímo pojížděná izolace

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)