Hledej
23.5.2005  |  Karel Tomíček

Železniční most Itztal na trati Ebensfeld - Erfurt

Celkový pohled na most od severu (prosinec 2004)
Obr.1 - Celkový pohled na most od severu (prosinec 2004)

Fotogalerie...

Firma MCE Slaný je výrobcem ocelové konstrukce železničního mostu Itztal. Tato výrobní zakázka je zajímavá mimo jiné tím, že tento most je nejdelší, jaký byl ve více než dvanáctileté historii MCE Slaný ve firmě vyroben.

Jedná se o dvoukolejný železničnímost o délce 868 m na nově budované trati Ebensfeld – Erfurt. Most převádí uvedenou trať přes údolí Itztal nedaleko Coburgu.

Trať je v úseku přemostění vedena ve směrovém oblouku o poloměru 4 087 m s převýšením 130 mm. Podélný sklon je 12,5 ‰. Parametry železniční trati odpovídají návrhové rychlosti 300 km/h.

Mostní trám je navržen jako ocelobetonový průřez s horní betonovou mostovkou, která má šířku 14,3 m. Vlastní ocelovou konstrukci tvoří 6 nosník ů o 2 polích a jeden o 3 polích. Ty jsou uloženy na 14 pilířích, přičemž rozpětí mezi krajní opěrou a pilířem je 57 m a rozpětí mezi pilíři je 58 m. Jednotlivé nosníky jsou příhradového typu. Spodní pás stěny příhradové konstrukce je tvořen komůrkovými nosníky o průřezu 650 x 600 mm. Horní pás tvoří nosníky průřezu ¶ o rozměrech 650 x 350 mm. Pásy jsou spojeny diagonálami tvořenými svařovanými H-profily. Mezi stěnami je nad každou opěrou resp. pilířem příčník a mezi příčníky a stěnami jsou 2, resp. 4 příčné diagonály. Osová vzdálenost stěn příhradové konstrukce v příčném ř ezu je 6,2 m.

Most dodáváme prostřednictvím naší mateřské firmy MCE Linz investorovi, kterým jsou německé dráhy – Die Bahn. Na výrobě ocelové konstrukce se spolupodílí také firma VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ. Výroba mostní ocelové konstrukce byla zahájena v květnu 2004 a poslední díly byly vyexpedovány v polovině ledna 2005. Celková hmotnost ocelové konstrukce mostu je 2 385 t. Veškeré díly vyjma st ě nových diagonál byly zadány do výroby v MCE Slaný, což představuje objem 1 635 t. Diagonály vyrábí firma VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, na kterou tím připadá objem 750 t.

Ocelová konstrukce je svařována z plechů o tloušťce 8 – 55 mm z materiálu S355J2G3. Výrobcem plechů jsou maďarské válcovny Dunaferr. Jednotlivé části horního a dolního pasu jsou navrženy v délkách od 10,88 do 17,10 m To ve spojení
s malým průřezem zvlášt ě u horních otevřených nosníků vyžaduje velmi dobré zvládnutí problematiky deformací od svařování tak, aby bylo zaručeno dosažení požadované geometrie. Významným faktorem při výrobě byly velice detailní přejímky
prováděné zástupci firmy Die Bahn. Externí přejímce (případně i mezipřejímce) byl podrobován každý jednotlivý díl. Uvážíme-li, že pro každý dvoupolový nosník dodávalo MCE Slaný 32 dílů horních a dolních pasů (kromě příčníků a nadpodporových
diagonál) a typická expedice představovala 2 díly pasů na 1 návěsu, lze si představit, jak náročné bylo začleně ní takového množství přejímek do průběhu výroby. Kromě uvedených přejímek ze strany Die Bahn kontroloval dodržování výrobních postupů i kvalitu hotových dílů také inspektor pověřené firmy LGA Bautechnik.

Montáž mostu provádí firma MCE Linz. Složitost montáže je dána především tím, že jednotlivé stěny příhradové konstrukce (v délce rozpětí) jsou svařovány na předmontážní ploše ve svislé poloze. Tyto stěny jsou pak vyzdvihovány na pilíře, kde jsou ze 4 stěn, 3 nadpodporových příčníků a příčníkových diagonál sestavovány jednotlivé dvoupolové nosníky (resp. ze 6 stěn a 4 příčníků je sestaven třípolový nosník). Vyzdvihování jednotlivých stěn tedy představuje manipulaci s díly o délce 58 m a výšce 6,4 m. Sestavování těchto dílů pak probíhá ve výšce až 30 m nad terénem (horní hrana konstrukce).

Článek byl prezentován v  rámci 10. ročníku konference Železniční mosty a tunely, jehož internetovým partnerem je server www.mosty.cz. Autorem článku je Ing. Karel Tomíček, MCE Slaný, s.r.o..

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)