Hledej
18.2.2008  |  Materiály pro stavbu 9/07

Dřevěné mosty v okolí Nedvědice, část II.

obr. 3
Fotogalerie...

Dřevěná lávka v obci Švařec
Vesnička Švařec, dnes součást obce Koroužné, leží na okraji Českomoravské vrchoviny. Jejím největším pokladem je lávka pro pěší, která je chráněnou technickou památkou. Historici její vznik datují do 19. století, kronika hovoří o roce 1873 (obr. 3). Lávka je 22,6 m dlouhá a průchodná šířka je 1,6 m. Výška lávky je 3 m, výška hřebene lávky nad hladinou řeky Svratky pak činí 5 m. Lávka je podpírána dvěma nábřežními kamennými pilíři a k vystoupání na samotnou lávku je třeba překonat strmé dřevěné schůdky. Hlavními nosnými prvky jsou dva zdvojené trámy.
Oprava lávky byla započata v roce 2005. Po odstranění bednění se však ukázalo, že poškození nosných trámů je rozsáhlejší, než bylo původně odhadováno, takže musely být vyměněny (obr. 4). Jelikož ale připravit potřebný materiál (řezivo o rozměrech 450x350 mm a délce 22,5 m) v létě byl nadlidský úkon, byla oprava odložena o další rok. Do té doby byla lávka pečlivě zakryta fóliemi a znepřístupněna.
V létě roku 2006 pak byla obnova lávky dokončena. Byly vyměněny inkriminované trámy, opraveny další poškozené prvky a stejně jako pernštejnský most dostala i tato lávka nový plášť (obr. 5, 6).

 

Autor: Ing. Veronika Hunková

Foto: Veronika Hunková, Josef Drdlík

 

Obr. 3: Švařecká lávka před rekonstrukcí v roce 2005

Obr. 4: Na konečné posouzení stavu nosných trámů byli přizváni také odborníci na nedestruktivní metody zkoumání stavu zabudovaného dřeva. Ale i oni doporučili jejich výměnu.

Obr. 5, 6: Lávka ve Švařci v novém plášti a s opravenými nosnými prvky v roce 2006

 

Zdroj: Materiály pro stavbu 9/07

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)