Hledej

Konference Železniční mosty (a tunely)
Kongresové centum hotelu Olšanka, Praha 2003

Zazvonil zvonec ... Železniční mosty (a tunely), nový název již 8. ročníku konference pořádané firmou SUDOP Praha a.s a ČD, s.o. v kongresovém centru hotelu Olšanka. V loňském ročníku oznámené rozšíření konference o tunely se stalo skutečností, i když pro začátek bylo zatím jen v závorce. Vzhledem k tomu, že připravené tunelářské příspěvky byly velice zajímavé (včetně informací o zatopení pražského metra), budou pořadatelé jistě v nastoleném trendu pokračovat. Kromě zajímavých příspěvků ocenili účastníci také možnost seznámení se s novinkami, které jsou každoročně prezentovány na malé výstavce v předsálí. Zájem o ni byl v některých okamžicích tak velký, že mnozí zapomněli, že v sále již začíná nový blok přednášek. Neúnavná organizátorka paní Homolová pak musela zapomětlivým účastníkům tuto důležitou skutečnost připomenout zvoncem. Fotografickou připomínkou této záslužné činnosti lze v duchu pohádek připomenout, že zazvonil zvonec a 8. ročníku konference je konec. Než se připraví nový ročník je možno si prohlédnou jednotlivé příspěvky kliknutím na spodní zvýrazněný text.

Ing. Marcel Pelech
Seznam příspěvků konference
Železniční mosty (a tunely),
Kongresové centum hotelu Olšanka, Praha 2003

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)