Hledej
13.3.2008  |  Kateřina Zelená

Lávka přes řeku Svratku

Lávka přes Svratku

Kdo by neznal město Brno, které kromě jiného ročně přiláká díky Stavebním veletrhům tisíce návštěvníků? A kdo by neznal řeku Svratku, na které Brno leží? Název řeky pravděpodobně vychází ze staročeského slova „Sworti“ – vinout se. V nedávné minulosti byla také nazývána Švarcovou. A dnes vede v Brně přes řeku Svratku nová lávka… Od autobusového a vlakového nádraží k budovám Spielberk Office Centre. Vysoce funkční konstrukce, která splňuje nejvyšší estetická kritéria. Tak bychom ve zkratce mohli představit lávku v Brně, která vznikala od dubna do září 2007 pod křídly společnosti Skanska DS.
Investorem lávky přes Svratku je společnost Immorent Brno Heršpická. Návrh vznikl v projekčních kancelářích firmy Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Tři metry dlouhá klenutá lávka, která je určena pro pěší i cyklisty, je tvořena dvěma betonovými prefabrikovanými oblouky délky téměř 20,5 metru a hmotnosti 36,5 tuny.
Oba oblouky byly na stavbu přepraveny na speciálním návěsu. K jejich instalaci byl použit jeřáb o nosnosti 35 tun. Po obou stranách lávky je zábradlí s madly z týkového dřeva (http://tykove-drevo.navajo.cz/)
Nosnou konstrukci lávky tvoří předpjatý pás opřený ve střední části o železobetonový oblouk, který je ve střední části rozdvojen, a u opěr se oba obdélníkové průřezy spojují v jeden. Oblouk je vetknut do opěr, kde jsou také zakotveny předpínací kabely pásu. Během montáže se nosník oblouku zavěsil na předpínací lana, která sloužila jen po dobu výstavby do zmonolitnění nosníků oblouku (spojení ve střední části nad vodou). Při tom nepoužili žádnou podpěrnou konstrukci (skruž) pod oblouky.
Opěry jsou založeny na vrtaných pilotách. Výška průřezu oblouku se mění od 55 cm v patě po 25 cm ve vrcholu. Předpjatý pás nad obloukem je tvořen segmenty délky 1,5 m a má konstantní výšku 31 cm a šířku 4,6 m. Horní povrch pásu v příčném směru má střechovitý sklon 2 %. V podélném směru je sklon horního pásu v proměnném spádu maximálně 8,3 %. Ve střední části je pás ze segmentů opřen o oblouk v délce 24 metry. Segmenty pásu jsou sepnuty předpínacími kabely, při jeho okraji probíhá chránička kabelu elektrického osvětlení. Pro sledování sedání a deformace jsou do opěr a oblouku osazeny nivelační značky a v opěrách jsou osazeny měřící destičky PKO.

Za redakci
Kateřina Zelená

Zdroj: http://www.estav.cz/zpravy/nove/brno-nadrazi-lavka-svratka.html

           http://cs.wikipedia.org/wiki/Svratka

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)