Hledej

MAXITEX


Typ izolace: natavovací pás
Schválení: 18.8. 1999
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242
Přípravná vrstva: penetračně adhezní nátěr PRIMERTEC v množství 300 – 350 g.m-2
Vodotěsná vrstva: natavovací pás MAXITEX P 5,0 nebo MAXITEX P 4,0
Ochranná vrstva: ochranná vrstva AB
Nadložní vrstva: kryt dle ČSN 73 6242

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)