Hledej
Kategorie výrobku: Zálivky a těsnění spár

GROUTEX Fill-In

Výplňová a kotevní tixotropní malta (PCC)
Popis:
• jednokomponentní směs (předmíchaná v pytlích) na cementové bázi
• vysokopevnostní s rychlým nárůstem pevností
• kompenzováno smrštění
• dobrá přídržnost k podkladu
• vodotěsná, chrání výztuž před korozí
• mrazuvzdorná, odolná rozmrazovacím látkám a ropným produktům
• lze ji aplikovat jak ručně, tak pomocí stavebních čerpadel (i menších výkonností), konzistence umožňuje i čerpání do vertikálních spár nebo spár „na stropě“

• výplň dutin, montážních otvorů prefabrikátů, sanace
• podmazání a lože ocelových podpěr, patek a sloupů, uložení mostních ložisek
• jako tzv. chemické (ztracené) bednění styčných spár (např. prefabrikátů) před následnou výplní dutin řídkou zálivkou z řady Groutex 6
• kotvení betonářské oceli, závitových tyčí, kotevních šroubů, trubek, táhel do svislých stavebních konstrukcí
• kotvení v oblastech železobetonových a předpjatých konstrukcí
• výplně spár (stěny, stropy) se speciálními stahovacími prvky v oblasti zpevňování narušených stavebních konstrukc
Technické parametry:
Pevnost v tlaku za 24 hod.  Pevnost v tlaku za 28 dní  Přídržnost k podkladu  Objem. změny v plastické fázi  Zpracovatelnost  Zrnitost suché směsi  Optimální tloušťky vrstvy  Spotřeba (vydatnost) 
15-20 MPa  60-70 MPa  ≥ 2 MPa  kompenzovány  cca 30 min. (dle teploty)  0-0,3 mm nebo 0-1 mm  10-20 mm nebo 10-30 mm  1,9-1,95 kg/l 
Cena:  24,- Kč/kg + dph
Zastoupení pro ČR:   PROFIMAT s.r.o.
Rosická 359, 664 17  Tetčice
tel.: 546 410 075, fax: 546 410 074
email: profimat@profimat.cz
Upravit  
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)