Hledej
9.5.2007  |  Kateřina Zelená

Dřevěný most v Radošově - dávná i blízká minulost

Radošovský most nyní
Fotogalerie...

Ocitnete-li se v Karlovarském kraji a vydáte-li se po stopách zdejších mostů, nemůže vám uniknout stavba, která vznikla za vlády Karla IV. jako Cesta královská spojující Prahu s Plavnem a Erfurtem. A protože tehdy byly nejčastější přírodní překážkou řeky, bylo nutné pro tehdejší obchodníky-kupce, kteří vezli nejcennější zboží - jemná a barevná sukna, francouzská vína, různá koření, postavit most. Tento most, dřevěný, krytý šindelovou střechou, spojuje dodnes břehy Ohře v obci Radošov nedaleko Karlových Varů.

Přesné datum vzniku Radošovského mostu není známo, ale víme, že byl dokončen nejspíš v šedesátých letech 14. století. Tehdy se jednalo o ryze dřevěnou stavbu, která značně trpěla při povodních, působením ledových ker při jarním tání a hnilobou části konstrukce ve vodě.

Postupem času se mu nevyhnuly další katastrofy, a tak musíme zmínit fakt, že v minulosti dvakrát vyhořel. Poprvé se tak stalo z neznámé příčiny v roce 1576 a podruhé ho za sebou spálilo francouzské vojsko před císařskou armádou.V obou případech byl však znovu postaven.

Zajímavostí je, zcela určitě, zachovaný seznam materiálu potřebného pro obnovu mostu z roku 1731. Je na něm uvedeno 40 kmenů dubu, 32 jedlí, 20 smolných borovic, 72 dubových kůlů, 150 oloupaných kmenů na lešení a 140 kmenů na řezivo.

V relativně nedávně době, a to 18. července 1986, most zapálil nezjištěný pachatel. Nedaleká obec Kyselka pak založila v roce 1992 sbírkovou akci na rekonstrukci této historické památky. V roce 2000 byly zahájeny projektové práce a v roce 2001 byl odsouhlasen projekt, který Obec Kyselka zaplatila z vlastních zdrojů. Dne 9.7.2001 se uskutečnilo položení základního kamene Radošovského dřevěného mostu, kterým byla zahájena stavba, jejíž průběh vám přiblíží uvedené fotografie. Slavnostní otevření mostu proběhlo 17.10. roku 2003.

V roce 2004 se stal nejlepší stavbou Karlovarského kraje na 13. ročníku výstavy stavebnictví For Arch Karlovy Vary.

A tak si tuto památku, díky aktivitě a pevné vůli zastupitelů obce Kyselka, pod niž dnes Radošov patří, můžete prohlédnout i vy. Je to dílo, jaké u nás jinde nenajdete.

 

Seznam použité literatury: Toulavá kamera 3 (autor: I. Toušlová, M. Podhorský, J. Maršál)

Zdroj: www.obeckyselka.cz (odkud pochází uvedené fotografie)

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)