Hledej
Kategorie výrobku: Penetrační nátěry a pečetící vrstvy

Vernis Antac

Penetračně adhezní nátěr
Popis:
Vernis Antac je modifikovaný asfaltový penetrační nátěr určený pro zvýšení přilnavosti asfaltových natavovacích pásů na betonové nebo ocelové podkladní konstrukci.
Aplikuje se v obvyklém množství cca 200 g/m2 na beton a 100 g/m2 na ocel.
Výrobek je ve spojení s asfaltovými pásy firmy Axter schválen SŽDC.
Technické parametry:
Objemová hmotnost   Množství nerozpustných látek   Doba schnutí (25 °C)  Přilnavost při 8 °C   Přilnavost při 23 °C  Rozpouštědlo  
950 kg/m3   45 %   1 hodina   > 0,7 MPa   > 0,4 MPa   xylen  
Zastoupení pro ČR:   AXTER CZ s.r.o.
Eliášova 20, 160 00  Praha 6
tel.: +420 222 951 195, fax: +420 222 942 895
email: info@axter.info
Bližší informace najdete na www.axter.info
Upravit  
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)