Hledej

Konference Železniční mosty, správa a výstavba

Stejně jako každý rok se setkali 23. ledna specialisté nejenom z Českých drah na mosty v kongresovém sále hotelu Olšanka. Toto užitečné setkání pořádané Českými dráhami a SUDOP Praha a.s. se uskutečnilo již po sedmé. Jednou ze zajímavých novinek, ale i zajímavým příslibem do budoucna je zařazení bloku přednášek zabývajících se problematikou tunelů. Podle příslibu organizátorů se tento blok stane pravidelnou součástí dalších ročníků.

Bylo představeno mnoho poutavých příspěvků z již hotových akcí, tak bylo představeno několik velkorysých projektů jak z oblasti mostů tak z tunelů.
Jednou z největších akcí, které nás čekají je zcela nové řešení zhlaví Hlavního nádraží v Praze směrem k hoře Vítkov a staveb s tím souvisejících. V současné době začne tento projekt stavbou nového přemostění Saifrtovy ulice. Věříme, že o těchto akcích budeme postupně informovat, např. i z dalších ročníků konference. Nemá cenu zde dopodrobna rozebírat veškeré příspěvky, protože jsou obsaženy v následující části. Na závěr je nutné poděkovat jak organizátorům a autorům příspěvkům tak i jednotlivým účastníkům za jejich účast a těšit za rok na další ročník konference Železniční mosty - správa a údržba s rozšířením na tunely, pokud díky této změně nebude název konference upraven. Kromě nových zkušeností, konstrukčních řešení a technologií je možné uskutečnit i mnohá setkání kolegů, na která není v současné hektické době mnoho příležitostí.

Ing. Marcel Pelech

  • Seznam příspěvků odpřednášených na konferenci Železniční mosty, správa a výstavba, Kongresové centum hotelu Olšanka, Praha 2002
  • ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
    (statická verze - archiv)