Hledej

Literatura, časopisy


Archiv: 4/2000   3/2000   2/2000   4/2001   3/2001   2/2001   1/2001  
SILNICE MOSTY
2/2001
Náplň: Účelový neperiodický zpravodaj vydáván pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic Praha a dalších odborníků ze silničního hospodářství a k informaci spolupracujících organizací. Příspěvky jsou rozděleny do části pro iformace z domova a do části pro informace ze zahraničí.
Vydavatel: SILMOS Praha s.r.o.
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Předplatné: Časopis vychází 4x ročně. Cena pro odběratele mimo sdružení je 250 Kč/výtisk formou ročního předplatného 1000 Kč.
Obsah tohoto čísla:

(články zaměřené na mosty jsou označeny červeně.)
(vyšlo: ..)
 • DOMÁCÍ ZPRAVODAJ
  Reorganizace ŘSD ČR a jeho nová úloha v procesu reformy silničního hospodářství v České republice
  Návštěva D. Lyalla z EUROBITUME v Praze
  ČINNOST SDRUŽENÍ
  5. konference Sdružení pro výstavbu silnic Praha
  Činnost v zájmu členských organizací
  Informace z 33. zasedání správní rady Sdružení
  Porada vedoucích a tajemníků týmů Sdružení
  Tým pro legislativu
  Tým pro vzdělávání
  Tým pro cementobetonové kryty a podkladní vrstvy
  Tým pro normalizaci
  ODBORNÉ AKCE
  Sjezd České silniční společnosti
  Představitelé Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky (SAAV)
  Činnost Hospodářské komory ČR
  Uvedení GlasGridu na český trh
  EAPA
  Zasedání Direktoriátu EAPA
  LEGISLATIVA
  Výběr z nových právních předpisů
  TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMALIZACE
  Nové a aktualizované předpisy MDS ČR – OPK
  Změny v normalizaci
  SYSTÉM JAKOSTI – CERTIFIKACE
  Měření, analýza a zlepšování
  Vyhlášení nově certifikovaných subjektů
  JUBILEA
  PŘEDSTAVUJEME
  METROPROJEKT PRAHA a.s.
 • ZAHRANIČNÍ PŘÍLOHA
  VÝZKUM A VÝVOJ
  WesTrack – zkušební dráha pro účely výzkumného programu SHRP
  Nové vědecké centrum skupiny COLAS
  ASFALTOVÉ VOZOVKY – ASFALTOVÉ SMĚSI
  Nové laboratorní zkoušky pro posouzení zpracovatelnosti asfaltových směsí obalovaných za studena
  Doplňující technické smluvní podmínky a směrnice pro stavbu asfaltových krytů vozovek
  (ZTV-Asphalt-StB 01)
  Technické zkušební předpisy pro měření protismykových vlastností povrchů vozovek, Část: Měřicí metoda SCRIM
  CEMENTOBETONOVÉ KRYTY
  Cementobetonové kryty jinak
  Rekonstrukce cementobetonových krytů za použití betonu s hlinitanovým cementem
  MOSTY A TUNELY
  Architektonické řešení dálničních mostů ve spolkové zemi Braniborsko
  Vybudování únikových chodeb zvyšuje bezpečnost v tunelu
  Rekonstrukce tunelu u Dullinu
  Nové výzkumy o potřebě čerstvého vzduchu v silničních tunelech

  SILNIČNÍ MATERIÁLY – GEOTEXTILIE
  Geosyntetika v silničním stavitelství – současný stav
  Evropské normy pro geosyntetika a značka CE
  Protitrhlinové systémy v asfaltových technologiích: geomříže a geotextilie
  RECYKLACE
  Recyklace – nejúčinnější ochrana životního prostředí
  Výroba a pokládka litého asfaltu s vysokým podílem R-materiálu
  Informační list pro zhodnocení R-materiálu
  Diskuse o využití odpadů ve Francii
  MECHANIZACE V SILNIČNÍM STAVITELSTVÍ
  26. BAUMA 2001
Příští číslo vyjde:
Příště najdete: Informace z domova i ze zahraničí

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)