Hledej

Literatura, časopisy


Archiv: 4/2000   3/2000   2/2000   4/2001   3/2001   2/2001   1/2001  
SILNICE MOSTY
3/2001
Náplň: Účelový neperiodický zpravodaj vydáván pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic Praha a dalších odborníků ze silničního hospodářství a k informaci spolupracujících organizací. Příspěvky jsou rozděleny do části pro iformace z domova a do části pro informace ze zahraničí.
Vydavatel: SILMOS Praha s.r.o.
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Předplatné: Časopis vychází 4x ročně. Cena pro odběratele mimo sdružení je 250 Kč/výtisk formou ročního předplatného 1000 Kč.
Obsah tohoto čísla:

(články zaměřené na mosty jsou označeny červeně.)
(vyšlo: ..)
 • DOMÁCÍ ZPRAVODAJ
  Cíle a úkoly Státního fondu dopravní infrastruktury
  INFORMACE Z HK ČR A SPS V ČR
  Činnost Hospodářské komory ČR
  ČINNOST SDRUŽENÍ
  Činnost v zájmu členských organizací ve 2.čtvrtletí 2001
  Informace z 34. zasedání správní rady Sdružení
  Tým pro asfaltové technologie za horka
  Tým pro emulze a emulzní technologie
  Příprava učebních textů pro střední průmyslové školy stavební
  ODBORNÉ AKCE
  Workshop SAAV o převzetí evropských norem
  Seminář „Nové normy pro beton a jeho složky“
  EAPA
  Valná hromada EAPA 2001, Ljubljana
  LEGISLATIVA
  Výběr z nových právních předpisů
  TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMALIZACE
  Nové a aktualizované předpisy MDS ČR – OPK
  Změny v normalizaci
  První ČSN EN z CEN/TC 227/WG 1 jsou na světě
  SYSTÉM JAKOSTI – CERTIFIKACE
  Rozšíření akreditace u CO č. 3031
  Systém jakosti v oboru pozemních komunikací – aktualizace
  Základy statistických metod v jakosti
  Vyhlášení nově certifikovaných subjektů
  JUBILEA
  PŘEDSTAVUJEME
  SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa
  OZNÁMENÍ
 • ZAHRANIČNÍ PŘÍLOHA
  VÝZKUM A VÝVOJ
  Přesnost zkušebních metod pro asfaltové směsi
  Německý silniční a dopravní kongres v Hamburku 2000
  SYSTÉM JAKOSTI
  Směrnice pro kontrolu jakosti minerálních surovin v silničním stavitelství
  Dohoda o jakosti asfaltových technologií v silničním stavitelství: dobrovolné prodloužení záruční doby
  ASFALTOVÉ VOZOVKY – ASFALTOVÉ SMĚSI
  Nová varianta asfaltové směsi pro ložní vrstvy s vyšším podílem R-materiálu
  Velmi tuhé podkladní vrstvy (typ H) s vyšším podílem R-materiálu
  Nedestruktivní měření tloušťky vozovky
  CEMENTOBETONOVÉ KRYTY
  Doplňující technické smluvní podmínky a směrnice pro stavbu cementobetonových krytů –
  ZTV Beton-StB 01
  Obnovený zájem o stavbu cementobetonových krytů ve Švýcarsku
  Vznik trhlin v podkladech stabilizovaných cementem
  MOSTY A TUNELY
  Nový zavěšený most přes řeku Mississippi
  Výzkum koroze ocelové výztuže mostů v Kanadě
  Oprava pilířů historického mostu pod vodou
  Beton se zvýšenou požární odolností pro obezdívku tunelů

  SILNIČNÍ MATERIÁLY – RECYKLACE
  Stabilizace zemin obsahujících sírany vápnem a vysokopecní struskou
  MECHANIZACE V SILNIČNÍM STAVITELSTVÍ
  26. BAUMA 2001 (pokračování
Příští číslo vyjde:
Příště najdete: Informace z domova i ze zahraničí

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)