Hledej

Mosty

Zobrazuji články 31 až 40 ze 115 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
20.8.2010  |  Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., Ing. Martin Zatřepálek, Ing. Petr Klimeš
Estakáda přes Masarykovo nádraží - výsledky dlouhého monitorování nosné konstrukce mostu a některých vybraných prvků
Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží je největší mostní objekt stavby Nové spojení. Stavba byla realizována sdružením firem Skanska ŽS a.s., SSŽ a.s. (nyní EUROVIA CS, a.s.), Metrostav a.s. a Subterra a.s, dodavatelem mostu bylo SSŽ a.s. (nyní EUROVIA CS, a.s.), závod Řevnice. Projektantem mostu byl SUDOP PRAHA a.s., Ing. Štěrba a Ing. Šafář. Vzhledem ke složitosti objektu bylo během přípravy stavby rozhodnuto o podrobném monitorování. Záměrem článku je popsat současný stav monitorování konstrukce a předložit poslední výsledky.

13.8.2010  |  Dipl. Ing. Robert Veit-Egerer (PhD candidate), Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc.
Nové spojení Praha – železniční estakáda přes Masarykovo nádraží – ověření výchozího stavu měřením dynamického chování metodou BRIMOS® v souladu s ČSN 73 6209
Předmětem příspěvku je informace o způsobu ověření dynamického chování konstrukce novostavby „Železniční estakády přes Masarykovo nádraží v km 3,993 HL“ umožňující v průběhu životnosti kontrolu spolehlivosti konstrukce vč. stavu podélného i příčného předpětí porovnáním změn dynamických charakteristik konstrukce. Pro tento úkol bylo použito nedestruktivní měření dynamického chování metodou BRIMOS®, které odpovídá dynamické zatěžovací zkoušce, protože umožňuje vyhodnocení zjištěných parametrů podle kritérií předepsaných ČSN 73 6209 a poskytuje ještě mnoho dalších informací o nosné konstrukci.

6.8.2010  |  Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber
R3 - Horná Štubňa - obchvat, nový železniční most SO 201-00
Příspěvek popisuje realizaci nového železničního mostu přes nově budovanou rychlostní komunikaci R3 poblíž Turčianských Teplic na Slovensku. Jde o první použití patentovaného rámového systému Opti-Cadre ve střední Evropě.

30.7.2010  |  Stavební a investorské noviny 4/2010
Přechodová lávka u nádraží ČD v Uherském Brodě
Přechodová lávka přes železniční trať v místě ČD zaujímá v organismu města důležitou roli. Stávající lávka o délce 45 m slouží k propojení severní a jižní části města, které jsou nádražím a železniční tratí Českých drah rozděleny. Lávka je v nevyhovujícím technickém stavu, nesplňuje požadavky na bezbariérový přístup se sníženou pohyblivostí a nezohledňuje aktuální urbanistické požadavky města.

23.7.2010  |  Ing. Otakar Hasík, Ing. Martin Vachtl
Praha, Nové spojení II - městské železniční tunely, část II.
S ohledem na hloubku stanic a souvislou zástavbu v jejich okolí jsou stanice navrženy jako ražené. Navrhované stanice jsou hluboko uložené ražené jednolodní stanice s ostrovním nástupištěm, kdy výška nadloží nad klenbou staničních tunelů se pohybuje od 15 m do 35 m.

16.7.2010  |  Ing. Otakar Hasík, Ing. Martin Vachtl
Praha, Nové spojení II – městské železniční tunely, část I.
V konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy je zakotvena územní rezerva pro záměr na vybudování městského tunelového železničního diametru pod centrem města jakožto nového propojení protilehlých ramen městské a příměstské železniční dopravy.

9.7.2010  |  Ing. David Kmošek
Bezstyková kolej na Znojemském viaduktu, část II.
Koncová přepážka je na obou koncích mostu navržena jako tuhá a jsou na ní uloženy podkladnice pro pevnou jízdní dráhu. Uložení na přepážku bylo nutné pro zachování požadované rozteče kolejnicových podpor. Navrženy byly podkladnice Vossloh DFF300-1.

2.7.2010  |  Ing. David Kmošek
Bezstyková kolej na Znojemském viaduktu, část I.
Znojemský viadukt je dominantou údolí Řeky Dyje, kde převádí jednokolejnou trať Šatov – Znojmo. V loňském sborníku jsme se věnovali rekonstrukci Znojemského viaduktu z celkového pohledu. Tentokrát je náš příspěvek zaměřen na problémy, které jsme řešili v souvislosti s potřebou převést bezstykovou kolej přes nosnou konstrukci viaduktu při její dilatační délce 220,57 m.

25.6.2010  |  Ing. Jiří Borovička
Rekonstrukce mostu v km 5,929 na trati Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště
Článek popisuje průběh projektování a výstavbu železničního mostu o vysoké šikmosti, při době výstavby 12 týdnů. Realizovaný most je dobrým příkladem toho, jak se při vynaložení optimálních investičních nákladů vypořádat s technickým problémem přemostění s úhlem křížení menším jak 25°.

18.6.2010  |  Ing. Jan Laifr
Spřažené příhradové mosty na trati Stříbro – Planá u Mariánských lázní
Stavba „Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní“ je jednou ze souboru staveb III. tranzitního železničního koridoru. V celém úseku bylo nutné zrekonstruovat 10 železničních mostů větších rozpětí, u sedmi největších z nich byla zvolena jednotná esteticky působivá koncepce mostu spřaženého příhradového.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)