Hledej
6.3.2009  |  Ing. Martin Vašák, Ing. Petr Buchta, Ing. Michal Grossmann

Oprava mostu v km 9,888 trati Hranice - Vsetín, 2. část

obr. 5
Fotogalerie...

2. etapa
Vyloučení provozu v traťové koleji č. 2, zapažení štěrkového lože a snesení
železničního svršku. Demolice nosné konstrukce mostu pod kolejí č. 2. Odbourání
částí stěn opěr. Příčný zásun tubusu nosné konstrukce mostu pod kolejí č. 2.
Provedení přechodových oblastí, zřízení štěrkového lože a železničního svršku.

3. etapa
Vyloučení provozu v traťové koleji č. 1 a snesení železničního svršku. Demolice nosné
konstrukce mostu pod kolejí č. 1. Odbourání částí stěn opěr. Příčný zásun tubusu
nosné konstrukce mostu pod kolejí č. 1. Provedení přechodových oblastí, zřízení
štěrkového lože a železničního svršku. Odstranění pažení štěrkového lože.

4. etapa
Dokončovací práce (betonáž šikmých svahových křídel, osazení zábradlí, terénní
úpravy, dlažby).

Závěr
I přes počáteční pochybnosti o proveditelnosti a funkčnosti tohoto nevšedního řešení
se podařilo investora přesvědčit, a mostní konstrukce byla popsaným způsobem
během roku 2008 zrealizována. Rozhodujícím pro získání souhlasu s takovým řešením
byly patrně nesporné výhody, které řešení nabízelo:
− Podstatné zkrácení doby výluky.
− Při tomto postupu byly využity stávající opěry jako ztracené bednění a nebylo tedy
nutné otevírat tak velkou stavební jámu pro jejich demolici.
− S tímto rovněž souvisí i výrazné zmenšení hloubky a velikost kotevních prvků
pro zajištění provozu na sousední koleji.
− Veškeré izolace byly prováděny na volné ploše mimo stavební jámu.
− Byla odbourána pouze část nosné konstrukce a nebylo nutné vyvážet tolik
materiálu na skládku.
− Použité celkové řešení výplně spáry na styku monolitických rámů obsahuje pojistný
systém, pomocí kterého lze případné netěsnosti a průsaky snadno a rychle řešit,
a to bez zásahu do konstrukce.

Obr. 5 Betonáž zasouvací dráhy

Obr. 6 Betonáž tubusu rámu

Obr. 7 Odbourání stávajících nosných konstrukcí

Obr. 8 Zasunutý tubus do potvoru

Obr. 9 Provedení přechodových oblastí

Obr. 10 Nové štěrkové lože a železniční svršek

Obr. 11 Pohled na most po dokončení


 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)