Hledej
SMP CZ, a.s.
Obec: Praha 6
Ulice: Evropská 1692/37
PSČ: 160 41
Stát: Česká republika
Telefon: 222 185 111
Fax: 222 325 292
E-mail: ou@smp.cz
WWW: www.smp.cz
Největší dodavatel mostních konstrukcí v České republice s nejdelší tradicí.
Činnost:
 • Inženýrské a technické služby - Zkušebny a akreditované laboratoře
  SMP CZ,a.s. má akreditovanou centrální laboratoř s osvědčením pro pozemní komunikace. Výrobna ocelových konstrukcí v Berouně vlastní Velký průkaz způsobilosti a pověření pro České dráhy.
 • Zhotovitelé mostů - Betonové a železobetonové konstrukce - Monolitické konstrukce
  Betonáže monolitických konstrukcí na podpěrných skružích pevných a výsuvných. Most přes Vltavu pod Barrandovem,v Kutrovicích, Vodňanech, Waidhausu, Písku, Doksanech, na D05 přes Radbuzu , Estakáda v Ruzyni a Na Krejcárku v Praze.
 • Zhotovitelé mostů - Betonové a železobetonové konstrukce - Prefabrikované konstrukce
  Ve vlastní prefě v Brandýse nad Labem vyrábí firma dělené mostní dílce, mostní podélné nosníky, betonová svodidla a další prefabrikáty dle přání zákazníka.
 • Zhotovitelé mostů - Betonové a železobetonové konstrukce - Předpjaté konstrukce
  SMP CZ, a.s. má dceřinou společnost SM 7, provádějící předpínání konstrukcí.
 • Zhotovitelé mostů - Betonové a železobetonové konstrukce - Letmá montáž
  Montáž prefa dílů (segmentů) váhy až 60t montážními soubory. Dokončený most v Bělé pod Bezdězem, Chomutově, Plzni a současně se provádí most v Karlových Varech.
 • Zhotovitelé mostů - Betonové a železobetonové konstrukce - Letmá betonáž
  Betonáž jednotlivých monolitických dílů (lamel) symetricky betonovaných na obě strany od pilíře. Dokončené stavby most přes Labe v Mělníku a most přes Úhlavu na D05 u Kladrub.
 • Zhotovitelé mostů - Betonové a železobetonové konstrukce - Jiné
  Mosty monolitické, betonované po jednotlivých dílech v pevné výrobně za opěrou a postupně vysouvané. Most přes Vltavu v Davli, most přes Dalovické údolí v Karlových Varech a most v Čekanicích.
 • Zhotovitelé mostů - Ocelové konstrukce
  Vyrábí specializované středisko v Berouně.
 • Zhotovitelé mostů - Spřažené konstrukce
  Předpjaté prefabrikované nosníky spřažené monolitickou želbetonovou deskou. Most přes trať v Moravanech.
 • Zhotovitelé mostů - Mostní provizoria a mostní podpěry
  Firma vlastní skružový,bednící a lešenový material typu ŽP, RÖRO, Peiner, Peri, Alpi, Layer, PIŽMO, nosníky IP100, I50.
 • Zhotovitelé mostů - Bourání a demolice mostů
  Provádí firma v rámci oprav a rekonstrukcí mostů.
 • Zhotovitelé mostů - Opravy a rekonstrukce mostů - Betonové mosty
  Mezi největší opravy a rekonstrukce patřily opravy obou Zvíkovských mostů, oprava mostu na D1 přes Sedlický potok a oprava mostu na silnici I/10 v Tuřicích.Dokončily se rekonstrukce na dálnici D1 ve Střechově a U Jána v Plzni.
 • Zhotovitelé mostů - Opravy a rekonstrukce mostů - Ocelové mosty
  Opravy ocelových mostů provádí firma vlastními kapacitami střediska v Berouně, kde je výrobna ocelových konstrukcí.
 • Zhotovitelé mostů - Opravy a rekonstrukce mostů - Kamenné a cihelné mosty
  Za rekonstrukci lávky přes Vydru RECHLE-Šumava obdržela firma mimořádné uznání.
 • Zhotovitelé mostů - Injektáže
  Cementové injektáže kanálků pro předpjetí a injektáže trhlin betonových konstrukcí.
 • Dokončovací práce - Vybavení a součásti mostů - Dilatační závěry
  SMP CZ, a.s. má exkluzivní smlouvu s firmou Maurer Söhne na dodávku a výrobu dilatačních závěrů.
 • Dokončovací práce - Vybavení a součásti mostů - Ložiska
  Firma vlastní oprávnění k dodávce a osazování mostních ložisek typ GUMBA a MAURER.
  Dále osazuje hrncová a elastomerová ložiska dalších výrobců.
 • Dokončovací práce - Vybavení a součásti mostů - Odvodňovače a drenáže
  Dodáváme a montujeme mostní odvodňovače typ Vlček a dále provádíme výrobu a montáž atypických ocelových odvodňovačů.
 • Dokončovací práce - Vybavení a součásti mostů - Protihlukové stěny
  V rámci zlepšování životního prostředí naše společnost vyrábí pritihlukový panel Liadur zajišťují vysokou pohltivost zvuku nad 8dB.
 • Dokončovací práce - Vybavení a součásti mostů - Svodidla a zábradlí
  Betonová svodidla se vyrábí v prefě v Brandýse n.L.
 • Dokončovací práce - Vrtání, řezání
  Firma je schopna zajistit vrtání betonu a kamenných konstrukcí do průměru 100 mm.
 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Mostní závěry
  Firma vyrábí dilatační závěry typu D80 MAURER a má exkluzivitu od firmy Maurer Sohne pro montáž dilatačních závěrů v ČR.
 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Předpínací lana a kotvy
  Dceřiná společnost SM7 je držitelem licenční smlouvy pro ČR a SR na systém Dywidag a tyčové předpětí.
 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Protihlukové stěny
  V rámci zlepšování životního prostředí naše společnost vyrábí protihlukový panel LIADUR zajišťující vysokou pohltivost zvuku.
 • Výrobci, dovozci, dodavatelé - Svodidla a zábradlí
  Železobetonová svodidla se vyrábí v prefě v Brandýse nad Labem, ocelová zábradlí ve výrobně ocelových konsrukcí v Berouně.
 • Technické vybavení a stavební stroje - Jeřáby a plošiny
  Firma vlastní věžové a mobilní jeřáby nosnosti do 80 t a vysokozdvižné plošiny.
 • Technické vybavení a stavební stroje - Lisy a předpínací zařízení
  Firma používá širokou škálu hydraulických lisů do 600 t.
 • Technické vybavení a stavební stroje - Dopravní zařízení a mechanizmy
  Nákladní prostředky nosnosti do 60 t a další prostředky mechanizace jsou u firmy k dispozici.
 • Technické vybavení a stavební stroje - Bourací technika
  Pro bourací a sanační práce firma používá vysokotlaký vodní paprsek s tlakem do 1500 barr typ WOMA.
 • Technické vybavení a stavební stroje - Kotvící technika
  Vlastní dceřiná spol. SM 7.
 • Technické vybavení a stavební stroje - Nářadí a nástroje
  Firma vlastní celou škálu drobné mechanizace zejména vibrační techniku, komresory, elektro centrály apod.
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)