Hledej

ELIMINATOR


Typ izolace: polymerní nástřik
Schválení: 20.5. 1999
Poznámka: Toto schválení nahrazuje souhlas MDS ČR ze dne 18.6. 1998 zn. 23125/98-120.
Vrstvy
Podkladní akce: ocelový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242, čl. 6.3., TPP výrobce a TP 84, stupeň čistoty povrchu Sa 2.5 dle ČSN ISO 8501-1, teplota povrchu podkladu – nad rosným bodem
Přípravná vrstva: antikorozní nátěr ZED S94
Vodotěsná vrstva: izolační membrána ELIMINATOR HM, jednovrstvá (tloušťky 2,5 mm, minimálně 2,0 mm,spotřeba 2,8 kg.m-2) nebo dvouvrstvá (tloušťky 3,0 mm, minimálně 2,0 mm,spotřeba 3,4 kg.m-2),adhez. nat. TACK-COAT spotřeba 0,1 kg.m-2 (nástřikem),0,2 kg.m-2 (nátěrem)
Ochranná vrstva: ochranná vrstva LA
Nadložní vrstva: kryt dle ČSN 73 6242

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)