Hledej
30.1.2009  |  Ing. Jan Svoboda, Vladan Michalík

MCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního mostu přes Dunajský kanál a zimní přístav ve Vídni


Fotogalerie...

Součástí přestavby přístavního terminálu ve vídeňské čtvrti Freudenau bylo i jeho nové připojení na železniční trať Maxing - Nussdorf. V souvislosti s tím bylo mimo jiné nutno obnovit přemostění zimního přístavu a kanálu Dunaje, které bylo zničeno v závěru 2. světové války. K realizaci bylo vybráno velmi svérázné architektonické řešení, které v těchto dnech již tvoří novou dominantu Freudenau.

Ze statického hlediska se jedná o spojitý nosník o dvou polích (pole 1 o rozpětí 74,5 m je provedeno jako plnostěnná konstrukce a pole 2 o rozpětí 91,5 m jako masivní příhradová konstrukce). Oba mostní trámy charakterizuje výrazně proměnná výška, stoupající směrem ke středovému pilíři, kde jsou obě soustavy vzájemně propojeny originálním uzlem. Ten je charakterizován velmi mohutnými diagonálami, vzájemně propojenými podporovým příčníkem a členitými hlavními nosníky. Mostovka je v celé délce provedena jako ortotropní deska, na které je uloženo průběžné štěrkové lože.

Celková hmotnost ocelové mostní konstrukce činí cca 2200 t. Extrémně těžké a výrobně náročné dílce uzlu z oblasti středového pilíře byly vyráběny ve Slaném. Unikátní jsou zejména podporové diagonály D5 komorového průřezu se stěnami
tl. 100 mm o hmotnosti 90 t a plnostěnné nosníky HT 4.1 s pásnicemi tl. 80 mm o hmotnosti 79 t. Zbývající konstrukce dodával sesterský závod z maďarské Nyíregyházy, kompletní montáž byla svěřena MCE Slaný.

Koncept montáže musel zohlednit velmi složitý tvar ocelové konstrukce. Ta byla sestavována a svařována na předmontážní ploše před opěrou 1. Původně byla zvažována možnost zaplavení předmontované konstrukce, nakonec byl zvolen podélný
výsun. Ten byl však s ohledem na složitý tvar konstrukce a nevýhodné rozložení hmotnosti poměrně komplikovaným manévrem. Předmontáž probíhala v budoucí ose koleje na rozšířeném násypovém tělese trati před opěrou 1. Nejprve bylo pomocí mobilního jeřábu nosnosti 250 t sestaveno ze tří sekcí pole 1 a připojen výsuvný nos. Ocelová konstrukce pole 1 byla uložena v pracovní výšce 1,5 m nad úrovní terénu na pomocnou konstrukci s dobrou dostupností pro svařování. Po svaření pole 1 o hmotnosti 620 tun bylo nutné toto vysunout o 24 m tak, aby bylo možné posléze sestavit a svařit pole 2, tzn. sekce 5 až 7. Zde je již nosná konstrukce tvořena prostorovou příhradou, která byla osazena na lehké a stabilní podpěry systému “Rohrstockerl“. Celá sestava byla svařována do definitivního tvaru s neustálým sledováním a korigováním polohy jednotlivých dílců tak, aby výsledný tvar prostorové části pole 2 byl shodný s tvarem sekce 4 pilířového uzlu.

Po svaření byla obě pole nazvednuta o 3,5 - 4,5 m pomocí hydraulického systému aplikovaného v součinnosti s podpěrným systémem „Rohrstockerl“. Pole 1 bylo v této výšce vysunuto o 23 m, čímž byl vytvořen prostor pro předmontáž sekce 4. Hlavní
nosníky o hmotnosti 79 t byly běžným způsobem uloženy na podpěrné konstrukce a mezi ně vloženy dílce mostovky. Hlavní diagonály o hmotnosti 90 t byly uloženy pomocí dvojice jeřábů s nosností 400, resp. 90 t. Sestava polí 1, 2 a uzlové sekce byla geometricky prostorově zaměřena a posléze v jednotlivých pracovních krocích svařena do definitivního projektovaného tvaru. Při svařování důležitých uzlových bodů bylo nutno provádět prostorové korekce celé sestavy (cca. 2200 t.).

Dalším krokem byl výsun již kompletně svařeného mostního trámu pomocí hydraulického systému s přepínacími kabely. Podpěry opatřené výsuvnými jednotkami byly při výsunu zatěžovány výrazně proměnnými silami, proto bylo vždy po ujetí 3 - 5 m nutno rektifikovat jejich stavební výšku v závislosti na naměřeném tlaku. Výsun musel probíhat synchronně v závislosti na geometrii mostní konstrukce a měnících se tlacích na podpěrné konstrukce.

V konečné fázi bylo provedeno spuštění mostu do definitivní polohy o cca. 3,5 m s použitím hydraulického synchronního systému, pracujícího s přesností 5-10 mm na opěře 1 a na pilíři 2. Opěra 3 byla  opatřena jen diagonální prutovou soustavou pro přenesení vodorovných sil od větru. Celá sestava mostu o hmotnosti cca. 2200 t. byla tedy spouštěna do definitivní polohy na čtyřech bodech. V závěrečné fázi spouštění byla osazena definitivní hrncová ložiska, na která byla následně ocelová konstrukce uložena.

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)