Hledej

Literatura, časopisy


Archiv: 7/2004   6/2004   5/2004   4/2004   3/2004   2/2004   1/2004   9/2003   8/2003   7/2003   6/2003   5/2003   4/2003   3/2003   2/2003   1/2003   9/2002   8/2002   7/2002   6/2002   5/2002   4/2002   3/2002   2/2002   1/2002   10/2001   9/2001   8/2001   7/2001   6/2001   5/2001   4/2001   3/2001   2/2001   1/2001   11/2000   10/2000   9/2000   8/2000   7/2000   6/2000   5/2000  
Mosty a tunely Českých drah
6/2000
Náplň: Bulletin vydávaný pro interní potřebu Českých drah uveřejňující informace z ředitelství, legislativu oboru, technický rozvoj a další důležité informace z oblasti správy železničních mostů a tunelů.
Vydavatel: Oddělení mostů a tunelů, odbor stavební, ředitelství DDC
Nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 00 Praha 1
tel.: 02 / 51433679, fax: 02 / 51432535
E-mail: ddco13-02phasek@gr.pha.cdrail.cz
Předplatné: Časopis vychází přibližně 10 x ročně resp. dle provozních potřeb ČD. Je možno objednat celoroční odběr v rámci hrazené konzultační činnosti 1.000,- Kč/rok.
Obsah tohoto čísla:

(články zaměřené na mosty jsou označeny červeně.)
(vyšlo: 13.7.2000)
  • Zápis z OMT s přednosty správ mostů a tunelů SDC (20. - 22. června 2000)
  • Informace o jednání Komise pro expertní činnost na mostech (29. 6. 2000)
  • Přehled plnění odborného SW u SMT za II. Q 2000
  • Způsobilost k oprávnění ocelových mostních konstrukcí pro České dráhy - přehled výrobců
  • Pracovní návštěva u firmy IMPERBEL
  • Informace ze zahraniční pracovní cesty a setkání s mostními odborníky PKP
  • Optimalizace traťového úseku Choceň - Ústí nad Orlicí - rekonstrukce mostů
    rekonstrukce železničního mostu v km 265,816
  • Nosníky PETRA spřažené se železobetonovou deskou pro nosné konstrukce mostů železničních drah a pozemních komunikací
Příští číslo vyjde: -
Příště najdete: Informace, legislativa, technický rozvoj.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)