Hledej

ITER ROUTE


Typ izolace: natavovací pás
Schválení: 19.10. 1999
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242
Přípravná vrstva: penetračně adhezní nátěr ALP-M se spotřebou 300 – 400 g.m-2
Vodotěsná vrstva: natavovací asfaltový izolační pás ITER ROUTE tloušťky 5 mm
Ochranná vrstva: ochranná vrstva AB
Nadložní vrstva: kryt dle ČSN 73 6242

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)