Hledej
Kategorie výrobku: Software

MOST

IS mostních objektů, prohlídek a vyhodnocení
Popis:
Informační systém pro evidenci pasportních údajů mostních objektů, prohlídek vykonávaných na těchto objektech a jejich vyhodnocení. Systém nejenom data eviduje, ale také provádí jejich vyhodnocení a zařazení mostů do definovaných skupin podle vybraných kriterií (hodnocení podle naléhavosti oprav, výpočet zůstakové životnosti, index bezpečnosti, index stavebně technického stavu). Součástí systému je také ekonomický modul plánování a hodnocení finančních nákladů, sledování provozních zásahů a verifikací v organizační struktuře. Systém umožňuje dynamickou výměnu údajů mezi všemi organizačními jednotkami podniku.
Cena:  v závislosti na licenci
Výrobce:   ENVINET a.s.
Modřínová 1094, 674 01  Třebíč
tel.: 568 409 811, fax: 568 409 875
email: office@envinet.cz
Upravit  
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)