Hledej

Literatura, časopisy


Archiv: 4/2000   3/2000   2/2000   4/2001   3/2001   2/2001   1/2001  
SILNICE MOSTY
3/2000
Náplň: Účelový neperiodický zpravodaj vydáván pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic Praha a dalších odborníků ze silničního hospodářství a k informaci spolupracujících organizací. Příspěvky jsou rozděleny do části pro iformace z domova a do části pro informace ze zahraničí.
Vydavatel: SILMOS Praha s.r.o.
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Předplatné: Časopis vychází 4x ročně. Cena pro odběratele mimo sdružení je 250 Kč/výtisk formou ročního předplatného 1000 Kč.
Obsah tohoto čísla:

(články zaměřené na mosty jsou označeny červeně.)
(vyšlo: 11.8.2000)
  • DOMÁCÍ ZPRAVODAJ
  • Půjčky od evropské investiční banky a stav silnic
  • Tým pro emulze a emulzní technologie
  • Seminář: Kamenivo pro asfaltové vozovky
  • ZAHRANIČNÍ PŘÍLOHA
  • Eurokódy pro stavební konstrukce
  • Pokládka asfaltových krytů metodou "horké na teplé"
  • Válcovaný beton: nejnovější výsledky výzkumu
Příští číslo vyjde: -
Příště najdete: Informace z domova i ze zahraničí

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)