Hledej
28.4.2006  |  redakce

Nové spojení – estakáda Masarykovo nádraží

Pohled na část pole u pilíře 5.
Estakáda přes Masarykovo nádraží - Pohled na část pole u pilíře 5.

Fotogalerie...

Na stavbě modernizace pražského železničního uzlu se po zimě začlo čile pracovat. U Masarykova nádraží během zimy trčely holé betonové sloupy budoucí železniční estakády a v kolemjdoucích vyvolávaly otázky, co že to na nich vlastně bude. V průběhu dubna letošního roku, zde byla zahájena výstavba hlavní nosné konstrukce nového mostu. A tak vám nabízíme možnost se na tuto unikátní konstrukci podívat trochu blíže.

Estakáda překlenující ulice Husitská, Trocnovská a prostor Masarykova nádraží bude dlouhá 438 metrů a její nosná konstrukce z předpjatého železobetonu se bude skládat z 710 prefabrikovaných dílců.

Vlastní výstavba mostovky je rozdělena do deseti fází, které se skládají z několika hlavních technologických kroků. Není překvapením, že se začíná s montáží od fáze jedna, která zahrnuje šesté pole mostu s přesahy do polí číslo 5 a 7. Pro jednoduší prostorovou představu se jedná o polovinu mostu v prostor mezi pátým a šestým mostním pilířem od Masarykova nádraží.

Na pilíři 6 bylo vybudováno dočasně pevné ložisko, které bude zafixováno po celou dobu stavebního procesu a uvolněno až při dokončovacích pracích. Vlastní výstavba bude po dokončení první fáze probíhat na oba směry od středu mostu současně. Během přechodů k dalším fázím budou částečně demontovány a přesouvány podpůrné konstrukce, pouze v místech přemostění ulic Trocnovská a Husitská budou podpěry demontovány zcela a zpětně sestaveny na dočasnou opěrnou konstrukci z ocelových I profilů osazených přímo nad ulicemi.

Každé pole budoucí estakády bude montováno v následujících hlavních krocích:

  1. Montáž ložisek na pilíře a vnějších obloukových dílců na skruž. Následně kompletace bednění vodorovné monolitické desky, osazení výztuže jak desky tak podélných trámů a příčníků, uložení předpínací výztuže a vlastní betonáž desky.
     
  2. Provedení bednění pro podélné trámy a příčníky a jejich betonáž do úrovně uložení vrchních horizontálních prefabrikátů.
     
  3. Osazení horních, středních a krajních prefabrikátů a jejich zmonolitnění pomocí vrchní horizontální desky tvořící budoucí mostovku.
     
  4. Vnesení veškerého předpětí v realizovaném úseku.

Na to, jak probíhala montáž části prvního pole estakády přes Masarykovo nádraží, se můžete na vlastní oči podívat na našich originálních snímcích ve fotogalerii. A pokud vás tato stavba zaujme ještě více, pak doporučujeme navštívit oficiální webové stránky Nového spojení na adrese www.novespojeni.cz, či se jít podívat na celé staveniště z vyhlídky na Vítkově, např. během nedělních procházek Prahou.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)