Hledej

BÜSCHER BARUPLAN


Typ izolace: lepený + natavovací pás
Schválení: 24.8. 1999
Poznámka: Nahrazuje a doplňuje výjimku MDS ČR ze dne 14.10. 1993.
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242
Přípravná vrstva: penetračně adhezní nátěr BVE BŰSCHERIT EXTRA v množství cca 200 – 400 g.m-2,
adhezní nátěr (polymerbitumenový) PYM B v množství cca 2 kg.m-2
Vodotěsná vrstva: pás KV E 45 B BÜSCHER BARUPLAN pokládaný do horké adhezní vrstvy PYM B,
natavovací pás KV E 45 B BÜSCHER BARUPLAN plnoplošně natavený na spodní pás
Ochranná vrstva: ochranná vrstva LA
Nadložní vrstva: kryt dle ČSN 73 6242

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)