Hledej
6.6.2005  |  Michal Matějček

Estakáda přes Masarykovo nádraží

Pilíř estakády přes Masarykovo nádraží. Foto: Marcel Pelech.
Nové spojení - Pilíř estakády přes Masarykovo nádraží. Foto: Marcel Pelech.

Fotogalerie...

Nové spojení je významná liniová stavba umístěná v intravilánu hlavního města Prahy, která spojuje železniční stanice Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany a Holešovice. Nové spojení má zajistit výrazné zlepšení a zkapacitnění přívodní tratě železniční stanice Praha hl. n. ze směrů Praha Libeň, Praha Vysočany a Praha Holešovice. Dalším cílem je zapojení železniční stanice Masarykovo nádraží do systému příměstské a městské železniční dopravy. Dovršením celé modernizace pražského železničního uzlu má být přestavba západní části hlavního nádraží Praha.

Pro mimoúrovňová křížení tratí s komunikacemi a tratěmi je v rámci celého Nového spojení navrženo 10 železničních a
2 silniční mosty. Do mostních objektů celého projektu je zahrnuto i 11 propustků, čímž vzniká celkové délka přemostění
cca 1290 m.

Čtyřkolejná železniční estakáda vedoucí přes Masarykovo nádraží a překlenující ulice Husitská a Trocnovská bude
dlouhá 438 metrů. Estakáda bude zhotovena z předpjatého betonu. V rámci stavby přemostění Masarykova nádraží probíhá i rozšíření ulice Husitská, což v budoucnu motoristům umožní pohodlně projíždět oblast kolem Bulharu po čtyřproudové komunikaci.

V současnosti se mezi Vítkovem, hlavním nádražím a Masarykovo nádražím betonují nosné pilíře, na které bude budoucnu provedena mostovka. Mostní pilíře estakády budou z estetického hlediska připomínat zaoblený tvar písmene Y, nebo někomu možná i rozevírající se listy na stonku tulipánu. Finální barva povrchu jak pilířů, tak mostovky bude pravděpodobně bílá. Vlastní mostovka bude mít elipsovitý tvar a trolejová vedení budou zavěšena na jednotlivých obloucích prostorově osazených nad každým mostním pilířem.

O průběhu prací na estakádě přes Masarykovo nádraží se můžete přesvědčit sami z přiléhajících ulic nebo se v pohodlí podívat na několik obrázků v naší fotogalerii.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)