Hledej

6.ročník konference
ŽELEZNIČNÍ MOSTY - SPRÁVA A VÝSTAVBA

Toto dnes již tradiční setkání mostařů - správců, projektantů a stavitelů uspořádal SUDOP PRAHA a.s. ve spolupráci s Českými drahami, s.o., Divizí dopravní cesty 25.ledna 2000 v osvědčených prostorách Kongresového centra hotelu Olšanka.

Základními tématy konference bylo setkání, výměna zkušeností a diskuse o praktických problémech stavitelství železničních mostů.

Na poptávku po příspěvcích odpověděla mostařská veřejnost zájmem, který přesahoval časové možnosti jednodenní akce, a tak stáli pořadatelé před dilematem, které příspěvky vybrat na program a které pouze zveřejnit ve sborníku. Za pořadatele musím konstatovat, že výběr se zdařil.

Nejrozsáhlejším tématickým blokem konference byly příspěvky o čerstvě dokončených mostních novostavbách a rekonstrukcích. Jednalo se o příspěvky:

 • Ing.Libor Marek, Ing.Petr Dobrovský (Topcon) : Optimalizace traťového úseku Choceň - Ústí nad Orlicí, rekonstrukce mostů
  Jednalo se o rekonstrukci čtyř velkých mostů o třech až čtyřech polích přes Orlici a dvou menších objektů. Staré plnostěnné ocelové konstrukce s mostnicemi byly vyměněny za ocelové konstrukce s kolejovým ložem. Zajímavý je nejen návrh samotných konstrukcí, ale i postupu výstavby za provozu v jedné koleji.

 • Ing.Ján Husák (ŽSR) : Výstavba železničných mostov při Žiline
  Jednoznačně nejmohutnější most na konferenci byl realizován jako dvě paralelní jednokolejné konstrukce trámu vyztuženého obloukem o rozpětí 112 m a výšce oblouku 18 m (viz obr 1).

 • Ing.Ivan Hladík, Ing.Jiří Elbel (SUDOP Praha) : Železniční most na Zlíchově (most v km 1,847 trati Praha Plzeň - stavba "Městský okruh Zlíchov - Radlická")
  Zajímavá konstrukce sdruženého uzavřeného rámu s extrémní šikmostí, která bohužel nebude po dokončení celé stavby téměř vůbec vidět. Most pro čtyři koleje přes čtyřpruhovou rychlostní komunikaci.

 • Ing.Karel Štěrba, Ing.Petr Adam (SUDOP Praha) : Sanace Hranického viaduktu betonového (most v km 210,844 trati Přerov - Petrovice)
  V rámci modernizace koridoru Přerov Hranice probíhá i sanace dvou ze tří rovnoběžných 400m dlouhých Hranických viaduktů. Příspěvek byl o nejmladším z nich, s kamennou spodní stavbou z doby Rakouska Uherska a řadou třiceti tenkostěnných železobetonových kleneb z první republiky (viz obr.2).

 • Ing.Zdeněk Hrdlička (ČD, SDC Hradec Králové), Ing.Václav Křivánek (Metroprojekt) : Rekonstrukce mostu v km 38,887 trati Hradec Králové - Jaroměř

 • Ing.Martin Havelka (Chládek a Tintěra Pardubice) : Rekonstrukce mostu v km 27,407 trati Jaroměř Královec

 • prof.Ing. Ivan Vaníček, DrSc. (ČVUT) : Mostní opěry z vyztužené zeminyZajímavý příspěvek o praktických poznatcích a návodech k navrhování těchto konstrukcí.


  K předchozímu bloku patří částečně i příspěvek :

 • Ing.Roman Šafář (SUDOP Praha), Mgr.Filip Dudík (GeoTec GS) : Vznik a vývoj projektu estakády u Dlouhé Třebové Tento most se ještě nezačal stavět, ale historie vzniku projektu, spojená s řešením extrémních geotechnických problémů se založením ať už násypu nebo pilířů mostu, je zajímavá a poučná (viz foto - vizualizace projektu).


  V bloku příspěvků o správě mostů u ČD byly zařazeny příspěvky :

 • Ing.Karel Chvojka (ČD, OMT) : Dokumentace železničních mostních objektů

 • Ing.Milan Kučera (ČD, OMT) : Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a mostů u ČD

 • Ing.Blanka Karbanová (ČD, OMT) : Navrhování vodotěsných izolací železničních mostních objektů se zřetelem na nově schválené předpisy ČD

 • Ing. Josef Sláma, Csc. (ČD, TÚDC) : Pružné uložení koleje na mostech s mostnicemi


  V bloku příspěvků o ze světa výzkumu a jeho aplikace jsme vyslechli příspěvky :

 • prof.Ing. Ladislav Frýba, DrSc. (ÚTAM) : Chování železobetonových mostů a jejich elementů při dynamickém a únavovém namáhání

 • Ing.Lukáš Beran, prof.Ing.Hynek Šertler, DrSc. (Universita Pardubice) : Simulace provozní spolehlivosti stávajícího mostu Pokud Vás program konference zaujal, chtěli byste se dozvědět o uvedených tématech více a nemáte k dispozici sborník, pak jej můžete získat u pořadatelů.

  Zbývá si jen přát, aby na sedmý ročník této konference bylo k dispozici nejméně stejné množství nejméně stejně zajímavých témat.

  David Krása
 • ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
  (statická verze - archiv)