Hledej

TESTUDO


Typ izolace: natavovací pás
Schválení: 24. 4. 2002
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad dle ČSN 73 6242
Přípravná vrstva: penetračně adhezní nátěr PRIMER INDEVER v množství cca 0,25 – 0,35 kg/m2
Vodotěsná vrstva: natavovací pás TESTUDO 20/P HP 4 mm – volně pokládaný
Ochranná vrstva: ochranná vrstva – geotextílie (Geofiltex 63/600 nebo Beltex 600) s hmotností minimálně 600 g.m-2
Nadložní vrstva: přesypávka

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)