Hledej

Literatura, časopisy


Archiv: 3/03   2/03   1/03   4/02   3/02   2/02   1/02   4/01   3/01   2/01   1/01  
SUDOP revue
3/01
Náplň: Čtvrtletník zaměstnanců, obchodních partnerů a akcionářů SUDOP PRAHA a.s.
Vydavatel: SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1A, 130 00 Praha 3
Stránka www: www.sudop.cz/pages/revue/revue.html
Předplatné: Časopis vychází 4x ročně.
Je určen pro vlastní potřebu a je neprodejný.
Obsah tohoto čísla:

(články zaměřené na mosty jsou označeny červeně.)
(vyšlo: 27.9.2001)
  • I. železniční koridor: modernizace úseku Přelouč - Pardubice
  • Muzeum zabezpečovací techniky v Hradci Králové
  • Libanon: studie proveditelnosti železniční tratě Jounié - Tripoli
  • Na zkušenou do SUDOPu … přišli mladí cizinci
  • Letní sportovní hry SUDOP PRAHA a.s. 2001
  • Z historie železničních drah v Čechách a na Moravě (2) - Jindřichohradecké úzkorozchodky (760 mm)
  • Příloha:
    130 let Hlavního nádraží v Praze
Příští číslo vyjde: -

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)