Hledej
11.12.2009  |  Ing. Jiří Borovička, Ing. David Kmošek

Železniční uzel Brno, 1. etapa, 1. část odstavného nádraží Železniční mosty v rámci 1. části odstavného nádraží, II. část

obr. 4
Fotogalerie...

ZÁVĚR
Uvedenými rekonstrukcemi a výstavbami mostních objektů dojde k výraznému
zlepšení dopravní situace na ulicích Sokolova a Košuličova
Přehled zpracovatelů projektu:
Hlavní inženýr stavby:
Ing. Miroslav Polák SUDOP Brno s.r.o. (zástupce pro MCO a.s. - Ing. Pavel Neumann),
Garant mostních objektů:
Ing. Radomír Hanák SUDOP Brno s.r.o. (zástupce pro MCO a.s. - Ing. Jiří Borovička),
Zpracovatelé jednotlivých objektů: Kolektiv odborných projektantů SUDOP Brno s.r.o.
a MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Celkový přehled mostních objektů v ulici Sokolova a Košuličova:
SO 01-19-03, Most v km 140,364 (projekt Ing. Radomír Hanák – SUDOP Brno s.r.o.)
Nosnou konstrukci tvoří pro každou kolej jednopolový samostatný ocelový most s horní
ortotropní mostovkou. Rozpětí mostu činí 16,0 m. Spodní stavbu tvoří dvě masivní
opěry z prostého betonu s železobetonovými úložnými prahy, závěrnou zídkou
a římsami.SO 01-19-04, Most v km 140,366 (Ing. Hana Hanáková – SUDOP Brno s.r.o.)
Sdružený monolitický železobetonový polorám o dvou otvorech světlosti 9,00 m
(silnice) + 3,00 m (chodník).
SO 01-19-06, Most v km 152,571 (Ing. David Kmošek, Ing. Lhotský – SUDOP Brno
s.r.o.)
Spřažená ocelobetonová nosná konstrukce se dvěmi hlavními nosníky o rozpětí 23 m
při konstrukční výšce 1,67 m. Spodní stavba mostu je monolitická železobetonová
založená na velkoprůměrových pilotách.
SO 01-19-07, Most v km 140,833 (Ing. Jiří Borovička – MCO a.s.)
Novostavba železničního mostu přes obslužnou komunikaci. Železobetonová nosná
konstrukce se zabetonovanými nosníky – světlost 9,0 m, uložená na železobetonové
spodní stavbě založené na velkoprůměrových pilotách.
SO 01-19-08, Most v km 140,872 (Ing. David Pospíšil – MCO a.s.)
Novostavba železničního mostu přes obslužnou komunikaci. Železobetonová nosná
konstrukce se zabetonovanými nosníky – světlost 9,0 m, uložená na železobetonové
spodní stavbě založené na velkoprůměrových pilotách.
SO 01-19-11, Most v km 140,884 (Ing. Petr Vachutka – MCO a.s.)
Novostavba železničního mostu přes obslužnou komunikaci. Železobetonová nosná
konstrukce se zabetonovanými nosníky – světlost 9,0 m, uložená na železobetonové
spodní stavbě založené na velkoprůměrových pilotách.
SO 01-19-12, Most v km 153,089 (Ing. David Pospíšil – MCO a.s.)
Novostavba železničního mostu přes obslužnou komunikaci. Železobetonová nosná
konstrukce se zabetonovanými nosníky – světlost 9,0 m, uložená na železobetonové
spodní stavbě založené na velkoprůměrových pilotách.
SO 01-19-13, Most v km 140,930 (Ing. Pavel Šedivý – MCO a.s.)
Novostavba železničního mostu přes obslužnou komunikaci. Železobetonová rámová
konstrukce, světlost 5,0 m – plošně založená.
SO 01-19-21.1 až 4, Opěrné zdi v ulici Košiláčova – část 1 až 4. (Ing. Jiří Chrást –
MCO a.s.)
Novostavba železobetonových úhlových zdí založených na velkoprůměrových pilotách,
místy plošně. Délka: část 1 – 125 m, část 2 – 126 m, část 3 – 44 m, část 4 – 87 m.
SO 01-19-22, Opěrné zdi v ulici Sokolova (Ing. Tomáš Chytil – SUDOP s.r.o.)
Novostavba železobetonových úhlových zdí založených na velkoprůměrových pilotách,
místy plošně.

Fotogalerie:

Obr. 4 Pohled na linii mostů a opěrných zdí v areálu ulice Košuličova (zleva most v km 140,930,
most v km 140,884 a most v km 140,833, mosty propojuje Opěrná zeď v ulici Košuličova – část 4)
Obr. 5 Most v km 140,833
Obr. 6 Mosty v km 140,884, km 140,872,km 153,079
Obr. 7 Most v km 140,884
Obr. 8 Most v km 140,930

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)