Hledej
19.11.2010  |  Střechy, fasády, izolace 11/2010

Pražský okruh - izolace nejdelší mostní stavby v ČR

obr. 1
Fotogalerie...

Motoristé mají od konce září tohoto roku k dispozici rychlé a komfortní spojení mezi dálnicí D1 „Brněnskou“ a D5 „ Plzeňskou“ s návazností na další silniční tahy na jihozápadních hranicích hlavního města. Další část okruhu kolem Prahy měří 23,5 km, v současnosti je tedy hotovo 40 % z celkově plánované délky 80 km. Potřebná stavba, jejíž první plány vznikaly již ve třicátých letech minulého století, je tak z poloviny hotova.

Impozantní částí nově otevřené stavby je více než 2 km dlouhá dálniční estakáda mezi Komořanským a Radotínským tunelem. Nový most, respektive mostní estakáda, se skládá z Radotínského mostu, překlenujícího radotínské údolí a řeku Berounku. Tato část stavby se vypíná na 88 pilířích o výšce až 40 m a je dlouhá 2 055 m (podle některých pramenů 2 058 m). Tím se estakáda stala nadlouho nejdelší mostní stavbou České republiky a na druhé pořadí odsunula most přes řeku Ohři u Doksan s délkou 1 183 m. Pokud k Radotínskému mostu započítáme ještě složitou mimoúrovňovou křižovatku s mnohými nájezdovými rampami přes strakonickou výpadovku a dále most přes řeku Vltavu, dobereme se k celkové délce 2 300 m (dle jiných pramenů 2 291 m).
Izolace mostovek a ramp takovéto rozsáhlé stavby je nesmírně náročná na kvalitu prováděných prací a koordinaci s ostatními stavebními postupy. Měl jsem možnost v polovině dubna strávit půlden na stavbě a pozorovat provádění izolačních prací. Byl den jako malovaný, sucho a teplo. Izolaci jedné z posledních nájezdových ramp prováděli pracovníci firmy Izomex a bylo znát, že tato firma mostní izolace opravdu umí. Pruh za pruhem natavovali na pečetící vrstvu a jen co natavený pás vychladl, nastupovali další pracovníci jiné firmy na přípravu povrchu budoucí vozovky pro další postupy. Ten den na stavbě jsem pozoroval postup izolace mostu v ploše několika set metrů čtverečních. Ovšem firma Izomex na této obří stavbě izolovala v řádech desetitisíců m2,
celkem přes 70 000 m2.
Izolační práce počaly v říjnu 2008 a byly ukončeny v dubnu 2010, naprostá většina izolací byla prováděna v období červenec až listopad roku 2009. V kontextu uvedených údajů jsem si uvědomil, jak musela být náročná práce na izolaci stavby tohoto rozsahu.
Dále předkládám několik souhrnných dat ze stavby:
Stavba 513 Vestec-Lahovice, objekty SO 201, 202, 203, 204 a 205 (rampy nad původní výpadovkou) – celkem 8 806 m2 izolací, zhotovitel konstrukce Skanska CZ, a. s., divize dopravní stavitelství, závod Mosty.
Stavba 514 Lahovice – Slivenec, nejdelší most v ČR, délka přes 2 km, plocha 62 835 m2. Skládá se z objektů SO 204/1.1, 204/1.2, SO 204/1.4, SO 205 – celkem 55 243 m2 izolací, zhotovitel konstrukce Bögl a Krýsl, kom. spol., a dále objekt SO 204/1.2. – most přes Berounku – 7 592 m2, zhotovitel konstrukce SMP-CZ, a. s., (dříve Stavby mostů Praha).
Zhotovitel izolací: Izomex, spol. s r. o.
Na stavbě byla použita následující technologie:
- otryskání mostovky ocelovými broky, zbroušení a odfrézování kladných nerovností, vyplnění záporných nerovností epoxidovým tmelem,
- základní nátěr mostovky nízkoviskózní bezrozpouštědlovou epoxidovou pryskyřicí Mastertop P605 s posypem vysušeným křemičitým pískem,
- uzavírací nátěr Mastertop P605 (pečetící vrstva),
- plnoplošně natavený asfaltový modifikovaný pás Bitumelit PR 5 tl. 5 mm,
- ochrana izolace pod vozovkou – litý asfalt modifikovaný tl. 40 mm, kladený strojně finišerem,
- ochrana izolace pod římsami a svodidly – plnoplošně natavený asfaltový pás Bitalbit S.
Zhotovitel ochranné vrstvy z litého modifikovaného asfaltu: PSVS, a. s.
Tolik tedy o nejdelší mostní stavbě u nás. Pražský okruh zatím není okruhem, k dokonalému tvaru mu chybí ještě mnoho částí. Ta nejdůležitější a bohužel nejspornější, severní část, bude zřejmě čekat na realizaci ještě mnoho let. Takže na report z provádění izolačních prací na neméně zajímavé a zajisté též něčím unikátní mostní konstrukci, přecházející řeku Vltavu kdesi na severním okraji Prahy, si ještě delší čas počkáme.
Josef Krupka
Vyobrazení:
1) Celkový pohled na nejdelší most v ČR.
2) Provádění izolací z nadhledu (archiv Bögl a Krýsl).
3) Impozantní konstrukce… ( archiv Bögl a Krýsl).
4) ... a je hotovo!
5) Založení izolace.
6) Izolovaná plocha rychle přibývá.
7) Návazné práce netrpělivě čekají.
8) Detail natavování Bitumelitu PR5.

Zdroj: Střechy, fasády, izolace 11/2010

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)