Hledej
5.12.2008  |  Dr. Ing. Richard Buba, Dipl. Ing. Dieter Stumpf

Integrální železniční mosty v SRN a jejich výhody pro minimalizaci doby výluky, část II.

obr. 3
Fotogalerie...

Metoda poklopu na pilotách (Deckelbauweise)

Další technologií pro železniční mosty vyvinutou kanceláří SSF je tzv.
„Deckelbauweise“, volně přeloženo do češtiny – metoda poklopu na pilotách. Tato
technologie navazuje na metodu příčně zasouvaného rámu a dále ji rozvíjí. Uplatňuje
se zejména v následujících situacích:
• Při špatných základových podmínkách, kdy plošné založení není možné.
• V hustě zastavěných oblastech, bez možnosti velkých stavebních jam.
• U vysoce frekventovaných tratí, kde jsou možné pouze noční výluky.
• Při vysoké hladině podzemní vody.
Technologie „poklopu na pilotách“ je znázorněna a popsána na následujících
obrázcích.


Další technologie a vývoj

Popsané technologie příčně zasouvaného rámu a poklopu na pilotách se v praxi velmi
osvědčily a patří v Německu již ke standardním konstrukčním řešením. Kromě nich
kancelář SSF realizovala i další typy integrálních mostů, jako například dlouhé údolní
rámové mosty (obr. 5). V současné době probíhá vývoj a první realizace integrálních
zpřažených mostů a vývoj nového druhu zpřažení pomocí tzv. „betonových trnů“, který
je spolufinancován z prostředků EU.

obr. 3 Poklop (mostovka) na přesouvací dráze před zasunutím

obr. 4 Poklop (mostovka) a piloty před betonáží opěry a rámového rohu

obr. 5 Rámový most přes údolí Rednitztal

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)