Hledej

Mosty

Zobrazuji články 1 až 10 ze 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
18.11.2012  |  Ing. Štěpán Jakeš, Ing. Libor Marek, Ing. Radim Brůžek
Rekonstrukce mostu v km 46,640 trati Kácov – Světlá n/S
Most převádí neelektrifikovanou jednokolejnou trať přes poměrně vytíženou městskou komunikaci (Láneckou ulici) ve Světlé nad Sázavou.

3.9.2012  |  Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., Ing. Libor Marek, Ing. Jan Svitavský
Rekonstrukce mostu v km 20,867 trati Benešov u Prahy
Původní most z přelomu 18. a 19. století, převádějící jednokolejnou neelektrifikovanou trať přes řeku Blanici, byl již ve velmi špatném technickém stavu. Rekonstrukce mostu spočívala v sanaci poškozených kleneb a injektáži podemletých kamenných pilířů.

18.7.2012  |  Ing. Jakub Štěrba, p.Vladimír Jehlička, Ing. Ivan Šír, Bc. Petr Freiwillig
Novinský viadukt
Kamenný klenutý most se nachází v km 131,215 trati č. 038 Česká Lípa – Liberec, mezi žst. Křižany a zastávkou Novina.

13.6.2012  |  Ing. Jan Volek, Ing. Martin Čáp
Obnova mostů po povodni ve správě KSSLK
Dne 7.8.2010 v časných ranních hodinách zasáhla území Libereckého kraje blesková povodeň. Mimo jiné napáchala škody na silnicích a mostech v majetku Libereckého kraje.

26.8.2011  |  Ing. Jiří Velebil, Ing. Michal Gramblička
Tunel Tomický II, úsek Votice - Benešov u Prahy, IV. Železniční koridor
Výstavba IV. Železničního tranzitního koridoru Děčín (státní hranice) - Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště (státní hranice) zahrnuje i modernizaci trati Votice - Benešov u Prahy. Součástí tohoto 18 km dlouhého, převážně nově budovaného úseku, ve kterém se nachází celkem 5 tunelových staveb, je i výstavba tunelu Tomického II.

19.8.2011  |  Ing. Petr Vlček
Nové trendy v odvodnění železničních mostů
Nově vyvinutá sestava mostního odvodnění pro železniční mosty řeší nejen jednoduché a účinné odvodnění štěrkového lože, ale i odvedení vody z tělesa mostu modulárním trubním systémem PP DWD, umožňujícím i kopírování poloměru mostních kleneb bez

5.8.2011  |  Ing. Petr Dobrovský, Ing. Alexendr Kurz, Ing. Petr Milek, Ing. Štěpán Jakeš
Nové spřažené ocelobetonové mosty na trati Beroun - Zbiroh
Předmětem optimalizace trati Beroun - Zdice byla, kromě jiného, též přestavba dosavadních železničních mostů s cílem dosáhnout požadovaných parametrů zatížitelnosti a průchodnosti.

29.7.2011  |  Ing. Libor Hökl
Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, SO 23-19-10 Železniční most v km 315,894
V extravilánu obce Ropice poblíž Českého Těšína byl v roce 2009 až 2010 vybudován nový železniční most přes řeku Olši. Jedná se o ocelový dvoukolejný most s dolní ortotropní mostovkou a průběžným štěrkovým ložem, hlavní nosná konstrukce tzv. Langrův trám - tuhý trám vyztužený obloukem. Rozpětí nosné konstrukce je 62 metrů, vzepětí oblouku je 11,75 metru a hmotnost 580 tun.

18.7.2011  |  Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal, Ing. Lukáš Křižan
Návrh obloukového železničního mostu v km 315,894 trati Bystřice nad Olší - Český Těšín
Výstavba mostu je součástí stavby Optimalizace trati Bystřice n. Olší - Český Těšín. Stávající koleje č. 1 a 2 byly v úseku mostu přeloženy do nové polohy. V souvislosti s touto skutečností bylo nutné vybudovat nové přemostění přes řeku Olši.

8.7.2011  |  Ing. Jakub Štěrba
Optimalizace trati Planá u Mariánských lázní - Cheb, mosty
Stavba začala roku 2008 jako druhá z trojice staveb na trati Plzeň-Cheb a v současnosti je již dokončena. Délkou 40 km a počtem 100 mostů, propustků a zdí patří k těm větším, byť jsou zde spíše mosty menších rozpětí. Za zmínku stojí 2 mostní objekty: Most přes Jesenickou přehradu a Most v Mariánských lázních.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)