Hledej
24.6.2011  |  Ing. Zdeněk Nečekal

Podmínky provozuschopnosti mostních provizorií určených ke vložení na železniční dopravní cestě ve správě SŽDC

Optimalizace počtu MP od roku 2004 do roku 2010

V současné době jsou mostní provizoria z důvodu organizačních změn, které proběhly u drážních složek, ve značném počtu ve vlastnictví cizích subjektů. Pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti železniční dopravní cesty je nutné stanovit stejné podmínky pro vkládání MP platné pro všechny subjekty, které vlastní MP nebo k nim mají právo hospodaření.

Celý článek Ing. Zdeňka Nečekala si můžete přečíst zde.

Zdroj: sborník konference Železniční mosty a tunely, leden 2011

 

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)