Hledej

BÜSCHER BARUPLAN


Typ izolace: natavovací pás
Schválení: 24.8. 1999
Poznámka: Nahrazuje a doplňuje výjimku MDS ČR ze dne 14.10. 1993.
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad splňující požadavky ČSN 73 6242
Přípravná vrstva: kotevně impregnační nátěr CONCRETIN BV 88 v množství 400 – 600 g.m-2 s posypem křemičitým pískem frakce 0,2 –0,7 mm nebo 0,5 – 1,2 mm
Vodotěsná vrstva: natavovací pás KV E 55 B BÜSCHER BARUPLAN
Ochranná vrstva: ochranná vrstva LA
Nadložní vrstva: kryt dle ČSN 73 6242

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)