Hledej

Mosty

Zobrazuji články 21 až 30 ze 115 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
11.3.2011  |  Ing. Jaromír Křížek, Ph.D.
Integrované železniční mosty
Příspěvek se zabývá problematikou integrovaných mostů, které v řadě zemí nacházejí široké uplatnění jako železniční mosty krátkých a středních rozpětí. Integrované mosty jsou konstrukce bez ložisek, přičemž napojení nosné konstrukce na opěry je obvykle rámové.

2.3.2011  |  Ing. Karel Dahinter, CSc., Ing. Pavel Matyáš
Železniční mosty z předpjatého betonu v ČR po půl století
V článku jsou uvedeny charakteristické konstrukční první generace železničních mostů z předpjatého betonu v ČR a jejich vývojové trendy před typizací. Jsou doplněny stručnými závěry ze současných diagnostických prohlídek a přehlednými foty pro názornost.

18.2.2011  |  Ing. Radovan Kovařík, Ing. Milan Kučera, Ing. Václav Podlipný
Ocelové konstrukce a jejich uplatnění na železniční dopravní cestě z pohledu SŽDC, s.o.
S novým rokem pro vás opět začneme zveřejňovat nové příspěvky z konference Železniční mosty a tunely, která se konala 20.1.2011. Tady je první z nich. Zabývá se využitím oceli na železnici, především pak u mostních konstrukcí na železniční dopravní cestě.

19.11.2010  |  Střechy, fasády, izolace 11/2010
Pražský okruh - izolace nejdelší mostní stavby v ČR
Motoristé mají od konce září tohoto roku k dispozici rychlé a komfortní spojení mezi dálnicí D1 „Brněnskou“ a D5 „ Plzeňskou“ s návazností na další silniční tahy na jihozápadních hranicích hlavního města. Další část okruhu kolem Prahy měří 23,5 km, v současnosti je tedy hotovo 40 % z celkově plánované délky 80 km. Potřebná stavba, jejíž první plány vznikaly již ve třicátých letech minulého století, je tak z poloviny hotova.

5.11.2010  |  Radek Flor, Skanska a.s.
Použití chemické stabilizace kolejového lože v praxi, na mostě SO 12-20-01v km 398,711
Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o zkušenosti získané při realizaci stavby mostu SO 12-20-01, kde byla použita technologie chemické stabilizace kolejového lože. Podílel jsem se na stavbě modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice (2.část), jako specialista se zaměřením na mosty a umělé stavby.

15.10.2010  |  Ing. Petr Letocha
Novostavba železničního mostu na přeložce silnice II/190 Železná Ruda - Špičák
Novostavba železničního mostu převádí stávající železniční trať Železná Ruda - Plzeň přes nově budovanou přeložku silnice II/190 Železná Ruda - Špičák. Původní most vzdálený cca 35 m od nového mostu již nevyhovuje z hlediska podjezdné výšky ani šířkového uspořádání.

11.10.2010  |  Redakce
Pozvánka na konferenci Hydroizolace a vozovky na mostech
Rádi bychom vás pozvali na konferenci Hydroizolace a vozovky na mostech, která proběhne ve dnech 8. - 10. prosince 2010 v komplexu hotelu Kurdějov, kongresový sál hotelového domu VINAŘ, Kurdějov 86, v regionu jižní Morava, 3 km od Hustopečí. Cílem konference, kterou pořádá již po 21. společnost IZOMEX s.r.o. je poskytnutí nejnovějších informací z oboru mostních izolací a vozovek a také izolací ostatních inženýrských staveb.

10.9.2010  |  Ing. Tomáš Plicka
Použití chemické stabilizace kolejového lože při rekonstrukci železničního mostu SO 93-20-03 v km 144,234 přes Sázavu
V roce 2007 jsme touto metodou realizovali první objekt na železničních tratích v ČR. Jednalo se o chemickou stabilizaci kolejového lože jedné koleje při výstavbě nového inundačního mostu Žichlínek na Moravě.

3.9.2010  |  Josef Ticháček, Ing. Ondřej Lojík
Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov-Cheb
Nosná konstrukce mostu přes řeku Svatavu v km 208,664 trati Chomutov – Cheb má svou bohatou historii.

27.8.2010  |  Ing. Karol Dobosz, Ing. Vladimír Piták, Ing. Ján Sandanus a Ing. Peter Vyšlan
Nové mostné objekty na modernizovanej železničnej trati ŽSR na ostrove Nosice
Predmetom príspevku je riešenie problémov pri návrhu železničných mostov pre modernizovanú dvojkoľajnú trať na ostrove Nosice, ktorý oddeľuje pôvodné koryto rieky Váh od Vážskeho kanálu. Mostné objekty sú súčasťou preložky, ktorú si vyžiadala modernizácia železničnej trate v úseku medzi Púchovom a Považskou Bystricou.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)