Hledej

Literatura, časopisy


Archiv: 4/2000   3/2000   2/2000   4/2001   3/2001   2/2001   1/2001  
SILNICE MOSTY
4/2001
Náplň: Účelový neperiodický zpravodaj vydáván pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic Praha a dalších odborníků ze silničního hospodářství a k informaci spolupracujících organizací. Příspěvky jsou rozděleny do části pro iformace z domova a do části pro informace ze zahraničí.
Vydavatel: SILMOS Praha s.r.o.
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Předplatné: Časopis vychází 4x ročně. Cena pro odběratele mimo sdružení je 250 Kč/výtisk formou ročního předplatného 1000 Kč.
Obsah tohoto čísla:

(články zaměřené na mosty jsou označeny červeně.)
(vyšlo: ..)
 • DOMÁCÍ ZPRAVODAJ
  Rok 2001 – rok velkých změn
  INFORMACE ZE STÁTNÍ SPRÁVY, HK ČR A SPS V ČR
  Silniční konference 2001 očima účastníka
  První kontakty s Asociací hejtmanů
  Činnost Hospodářské komory ČR
  ČINNOST SDRUŽENÍ
  Zpráva pro tiskovou konferenci Sdružení
  Činnost v zájmu členských organizací ve 3. čtvrtletí 2001
  Informace z 35. zasedání správní rady Sdružení
  Tým pro jakost
  ODBORNÉ AKCE
  Stroje na beranění sloupků svodidel
  EAPA
  Informace o práci Technické komise EAPA
  Zasedání Direktoriátu EAPA
  LEGISLATIVA
  Výběr z nových právních předpisů
  TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMALIZACE
  Změny v normalizaci
  SYSTÉM JAKOSTI – CERTIFIKACE
  Přehled certifikovaných společností
  Stavby mostů Praha a.s.: Integrovaný systém řízení
  Základy statistických metod v jakosti – 1. pokračování
  JUBILEA
  PŘEDSTAVUJEME
  DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s
 • ZAHRANIČNÍ PŘÍLOHA
  VÝZKUM A VÝVOJ
  Výzkum a inovace v silničním stavitelství ve Francii
  Projekt FILTER: FEHRL – Investigation on Longitudinal and Transverse Evenness of Roads
  Odborná terminologie v rámci evropské mezinárodní spolupráce
  EVROPSKÁ NORMALIZACE – SYSTÉM JAKOSTI
  Zavedení evropských norem pro kamenivo do německé normalizační soustavy
  Jakost v silničním stavitelství: rakouské zkušenosti
  ASFALTOVÉ VOZOVKY – ASFALTOVÉ SMĚSI
  Dálnice A 89 ve Francii: Rekonstrukce a rozšíření státní silnice N 89
  Oprava dálnice A 6 Paříž – jižní Francie: Zesílení cementobetonové vozovky asfaltovým krytem
  Antikerosenní asfaltová směs odolná proti trvalým deformacím
  Colgrip: Technologie skupiny Colas zlepšuje protismykové vlastnosti vozovek
  CEMENTOBETONOVÉ KRYTY
  Nestmelené podkladní vrstvy pro vozovky tříd dopravního zatížení SV (mimořádné), I a II: Vyhodnocení zkušeností
  Kryty z dlažeb: Mnohostranné uplatnění betonových dlažebních prvků
  MOSTY A TUNELY
  Změna stavebně-technických ustanovení v mostním a inženýrském stavitelství podle evropských norem
  Most přes řeku Peene u Jarmenu
  Úprava okolí akvaduktu du Gard
  Účinná opatření proti graffiti na mostech

  SILNIČNÍ MATERIÁLY – RECYKLACE
  Zjištění alkalicko-křemičité reakce v betonu pomocí fluorescence iontů uranylu
  Směrnice pro ekologické užití druhotných surovin a recyklovaných stavebních materiálů v silničním stavitelství
  MECHANIZACE V SILNIČNÍM STAVITELSTVÍ
  Nový katalog zkušebních zařízení pro zkoušení asfaltů a asfaltových pojiv
  Mobilní emulgační stanice
  Vybavení obaloven emulgačními stanicemi a jednotkami pro výrobu asfaltů modifikovaných polymerem
  Firma Bomag: Odborná publikace o technologii zhutňován
Příští číslo vyjde:
Příště najdete: Informace z domova i ze zahraničí

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)