Hledej

VILLAS ISOVILL EP


Typ izolace: natavovací pás
Schválení: 19.6. 2000
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad splňující požadavky Č SN 73 6242
Přípravná vrstva: penetračně adhezní nátěr nátěr VILLAS PORMEX RAPID v množství 0,25 až 0,30 kg.m-2
Vodotěsná vrstva: natavovací asfaltový izolační pás VILLAS ISOVILL EP 5 AB tloušťky 5 mm
Ochranná vrstva: ochranná vrstva AB, AKM
Nadložní vrstva: kryt dle ČSN 73 6242

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)