Hledej

Mosty

Zobrazuji články 41 až 50 ze 115 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
11.6.2010  |  Ing. Miroslav Teršel
Volný mostní průřez dle ČSN 73 6201:2008 a bezpečnost provozování dráhy
Volný mostní průřez (dále jen VMP) zavedený normou ČSN 73 6201:2008 kontinuálně z hlediska bezpečnosti železnice navazuje na ČSN 73 6201:1995 a související mostní průjezdní průřez (dále jen MPP). Dodržení volného mostního průřezu je významným prvkem bezpečnosti provozování železniční dráhy a dopravy v celé jejich historii.

4.6.2010  |  Ing. Radovan Kovařík, Ing. Blanka Karbanová
Posuzování mostních a tunelových objektů z pohledu správce, vlastníka a provozovatele dráhy
Provozování, správa, navrhování a realizace mostních a tunelových objektů jsou velmi úzce související problémy. Tyto problémy řeší každý odborník v oblasti mostů a tunelů z poněkud jiného pohledu, a proto je nezbytné, aby byly koordinovány. Zásadní při této spolupráci provozovatele, stavebníka, projektanta a dodavatele je v tomto případě pohled správce, vlastníka a provozovatele dráhy.

28.5.2010  |  Ing. Jan Svitavský, Ing. Jan Marek
I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice, část II.
Vzhledem k tomu, že šlo o vyvolanou investici ŘSD, byla stavba mostu podřízena minimalizaci výluk na frekventovaných železničních tratích při současném požadavku ekonomického návrhu. To se povedlo ve značné míře díky použitým provizorním soumostím.

26.5.2010  |  Ing. Jan Svitavský, Ing. Jiří Marek
I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice, část I.
V rámci propojení dopravních okruhů v Českých Budějovicích je budována nová silniční komunikace I/34. V místě křížení se železničními tratěmi České Budějovice – Plzeň a České Budějovice – Praha byl v roce 2009 postaven nový železniční most o jednom mostním otvoru. Přes budoucí komunikaci jsou převedeny dvě elektrifikované koleje, každá po své spřažené ocelobetonové konstrukci s horní mostovkou se štěrkovým ložem o rozpětí 27,0 m. Most je z technologických důvodů založen plošně.

14.5.2010  |  Dr.-Ing. Richard Buba, Dipl.-Ing. Stefan Kraft
Mosty na vysokorychlostní trati Ebensfeld-Lipsko, část II.
Pro přemostění mělkého údolí je z architektonického hlediska lepší volit nižší mostovku, menší rozpětí polí a štíhlé podpory. V tomto duchu vznikl alternativní návrh č. 1 (obr. 2b, 3b, 4a+c).

10.5.2010  |  Dr.-Ing. Richard Buba, Dipl.-Ing. Stefan Kraft
Mosty na vysokorychlostní trati Ebensfeld-Lipsko, část I.
V současné době se realizuje nová vysokorychlostní trať mezi Ebensfeldem a Lipskem. Snahou německé dráhy (DB) je uplatnit na této trati vedle osvědčených standardních mostů i nové, inovativní návrhy s cílem zvýšení estetiky a snížení zásahů do krajiny.

2.4.2010  |  Ing. Jiří Schindler, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Pavel Očadlík, Ing. Jan Henzl
Železniční most přes Labe v Kolíně, část II.
Vzhledem k nutnosti zajistit na vodní cestě výhledovou podjezdnou výšku 7,0 m je mostní objekt navržen na budoucí osazení zdvihacích mechanismů pro pole č. 3. Zásadním problémem zde jsou zejména kolejové detaily v blízkosti zdvižného pole a technologické zařízení pro zdvih.

26.3.2010  |  Ing. Jiří Schindler, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Pavel Očadlík a Ing. Jan Henzl
Železniční most přes Labe v Kolíně, část I.
Stávající železniční most přes Labe z roku 1910 nevyhovuje svou podjezdnou výškou 4,35 m současným požadavkům na parametry vodní cesty. Bude proto nahrazen novým moderním mostem s podjezdnou výškou 5,25 m.

19.3.2010  |  Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. David Franc
Inovace v oblasti ocelových mostů s dolní mostovkou, část III.
V roce 2008 jsme zpracovali přípravnou dokumentaci nosné OK pro chystanou rekonstrukci mostu přes Vltavu u Boršova nad Vltavou.

12.3.2010  |  Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. David Franc
Inovace v oblasti ocelových mostů s dolní mostovkou, část II.
Další železniční most, na kterém jsme použili mostovku integrovanou do nosného systému, je objekt SO 210 Železniční most v km 25,486 trati Praha Smíchov - Středokluky.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)