Hledej
13.8.2010  |  Dipl. Ing. Robert Veit-Egerer (PhD candidate), Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc.

Nové spojení Praha – železniční estakáda přes Masarykovo nádraží – ověření výchozího stavu měřením dynamického chování metodou BRIMOS® v souladu s ČSN 73 6209


Předmětem příspěvku je informace o způsobu ověření dynamického chování
konstrukce novostavby „Železniční estakády přes Masarykovo nádraží v km 3,993 HL“
umožňující v průběhu životnosti kontrolu spolehlivosti konstrukce vč. stavu podélného
i příčného předpětí porovnáním změn dynamických charakteristik konstrukce. Pro tento
úkol bylo použito nedestruktivní měření dynamického chování metodou BRIMOS®,
které odpovídá dynamické zatěžovací zkoušce, protože umožňuje vyhodnocení
zjištěných parametrů podle kritérií předepsaných ČSN 73 6209 a poskytuje ještě
mnoho dalších informací o nosné konstrukci. Při vyhodnocení dynamického chování se
vycházelo z porovnání naměřeného stavu s výsledky dynamického výpočtu a mezními
hodnotami dle norem. Obdobné měření dynamického chování bylo v roce 2008 firmami
VCE a INFRAM provedeno na železniční estakádě Sluncová. Autoři poukazují na jejich
publikaci o podrobném diagnostickém průzkumu [1].

 

Celý článek ze sborníku konference Železniční mosty a tunely 2010 si můžete přečíst zde.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)