Hledej

CONCRETIN TEP (třída dopravního zatížení III,IV a V)


Typ izolace: epoxidehtová stěrka
Schválení: 28.5. 1999
Vrstvy
Podkladní akce: betonový podklad dle ČSN 73 6242
Přípravná vrstva: kotevně impregnační nátěr ispo CONCRETIN IHS-BV (BV 88) v množství cca 0,4 kg.m-2
posyp křemičitým pískem frakce 0,3 –0,8 mm v množství cca 1,5 kg.m-2
Vodotěsná vrstva: izolační vrstva ispo CONCRETIN TEP tl. 1,4 mm v množství 1,5 kg.m-2
posyp křemičitým pískem fr. 0,3 - 0,8mm (0,5 - 1,2mm) v množství 1,0kg.m-2
vrstva z maltoviny ispo CONCRETIN TEP tloušťky 6 - 8 mm, (1 hmotn. díl ispo Concretin TEP : 0,5 hmotn. díl křemičitého písku frakce 0,3 – 0,8 mm : 1 hmotn. vysokopecní strusky frakce 3 – 4 mm), spotřeba ispo Concretin TEP 3 - 4 kg.m-2
posyp křemičitým pískem frakce 0,7 – 1,2 mm nebo vysokopecní struskou frakce 2 – 3 mm nebo 4 – 6 mm v množství cca 5 kg.m-2
Ochranná vrstva: přímo pojížděná izolace
Nadložní vrstva: přímo pojížděná izolace

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)