Hledej
28.7.2005  |  Michal Matějček

D5 - Most přes Úhlavu

Pohled na téměř dokončenou hrubou stavbu mostu. Zdroj: www.ceskedalnice.cz
Most přes Úhlavu - Pohled na téměř dokončenou hrubou stavbu mostu. Zdroj: www.ceskedalnice.cz

Fotogalerie...

V současné době byla dokončena hrubá stavba dálničního mostu přes řeku Úhlavu. Most se nachází na 79. km dálnice D5. Navazuje na tzv. rozvadovský portál budoucího tunelu Valík. Práce na výstavbě mostní konstrukce byly zahájeny 15.9.2003 a plánované dokončení a zprovoznění mostu a navazujícího dálničního úseku je konec roku 2006.

Vlastní most přes řeku Úhlavu je dlouhý 445 metrů. Skládá se celkem z devíti polí a mostovka je ve výšce 50 metrů nad hladinou řeky. Mostní konstrukce je navržena jako spojitý předpjatý monolitický betonový komůrkový nosník, který je založen na vrtaných pilotách. Jednotlivé segmenty jsou montovány tzv. letmou montáží. Tato metoda výstavby vyhovuje přísným ekologickým požadavkům a minimalizovala negativní dopady na životní prostředí. Díky zvolenému způsobu výstavby nebylo porušeno ochranné pásmo vodního zdroje a nebyla zhoršena kvalita vody v Úhlavě, která je významným zdrojem pitné vody pro Plzeň.

Jednotlivé segmenty byly vyrobeny mimo stavbu ve výrobně prefabrikátů a poté byly těžkou technikou dopraveny na staveniště a namontovány. Montáž probíhala vahadlovým způsobem pomocí technicky zajímavého montážního souboru MS6. Díky této technologii je možné dosáhnout rychlosti výstavby až 100 metrů za jeden měsíc.

Nosná konstrukce mostu byla rozdělena do 2x 192 kusů jednotlivých segmentů. Jejich celkový objem je cca 8300 m3 betonu. Betonářská výztuž použitá pro nosnou konstrukci mostu váží 1200 tun a předpínací výztuž 380 tun.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout snímky z průběhu výstavby, které byly portálu www.mosty.cz poskytnuty serverem www.ceskedalnice.cz.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)