Hledej

Literatura, časopisy


Archiv: 7/2004   6/2004   5/2004   4/2004   3/2004   2/2004   1/2004   9/2003   8/2003   7/2003   6/2003   5/2003   4/2003   3/2003   2/2003   1/2003   9/2002   8/2002   7/2002   6/2002   5/2002   4/2002   3/2002   2/2002   1/2002   10/2001   9/2001   8/2001   7/2001   6/2001   5/2001   4/2001   3/2001   2/2001   1/2001   11/2000   10/2000   9/2000   8/2000   7/2000   6/2000   5/2000  
Mosty a tunely Českých drah
8/2001
Náplň: Bulletin vydávaný pro interní potřebu Českých drah uveřejňující informace z ředitelství, legislativu oboru, technický rozvoj a další důležité informace z oblasti správy železničních mostů a tunelů.
Vydavatel: Oddělení mostů a tunelů, odbor stavební, ředitelství DDC
Nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 00 Praha 1
tel.: 02 / 51433679, fax: 02 / 51432535
E-mail: ddco13-02phasek@gr.pha.cdrail.cz
Předplatné: Časopis vychází přibližně 10 x ročně resp. dle provozních potřeb ČD. Je možno objednat celoroční odběr v rámci hrazené konzultační činnosti 1.000,- Kč/rok.
Obsah tohoto čísla:

(články zaměřené na mosty jsou označeny červeně.)
(vyšlo: 26.10.2001)
  • Zápis z porady OMT s přednostmi správ mostů a tunelů SDC (2. - 4. 10. 2001)
  • Informace o jednání Komise pro expertní činnost na mostech (11. 10. 2001)
  • Harmonogram práce s odborným SW pro Správu mostů a tunelů - vyhodnocení za III. Q 2001
  • Opatření vrchního ředitele DDC č. 105 PROVIZORNÍ MOSTNÍ OBJEKTY - Kontaktní osoby pro rezervaci
  • Významná korespondence OMT - Udělení výjimky z čl. 57 Obecných technických podmínek Českých drah s.o. pro dokumentaci železničních mostních objektů
  • Významná korespondence OMT - Prvky systému Gravity Stone - informace o způsobu vydávání "Osvědčení ČD"
  • Významná korespondence OMT - Stanovisko k použití trubního systému HOBAS pro mostní objekty ČD
  • Nová normová úprava v navrhování a provádění třecích spojů
  • Trvanlivost betonových konstrukcí
Příští číslo vyjde: -
Příště najdete: Informace, legislativa, technický rozvoj.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)