Hledej
19.3.2010  |  Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. David Franc

Inovace v oblasti ocelových mostů s dolní mostovkou, část III.

obr. 7
Fotogalerie...

Připravované projekty
V roce 2008 jsme zpracovali přípravnou dokumentaci nosné OK pro chystanou
rekonstrukci mostu přes Vltavu u Boršova nad Vltavou. Stávající most je tvořen dvěma
prostými poli o rozpětí 51,94 m. Nová nosná konstrukce je navržena na základní
zatěžovací vlak "Z". Hlavní nosnou konstrukci tvoří spojitý trám vyztužený
příhradovinou o celkové výšce 5,9 m. Nová nosná konstrukce bude uložena
na stávající spodní stavbu. U tohoto mostu jsme navrhli uzavřené podélné výztuhy
mostovky. Jejich výhodou je úspora materiálu a torzní tuhost, která zajišťuje lepší
roznos zatížení v příčném směru.Výhledově bychom chtěli prověřit a případně použít návrh dolní spřažené příčníkové
mostovky i u železničních mostů. Příklad řešení je ukázán na obr. 9. Výhody tohoto
řešení vidíme zejména v úspoře oceli, zjednodušení výroby a výrazném snížení
hlučnosti konstrukce, což se jeví jako velmi výhodné především při použití
v zastavěném území. Nevýhodou je však větší nárok na čas na stavbě nutný
pro přípravu bednění a betonáž desky.Literatura:
[1] Krása, D.: MVL 212, Příhradová ocelová konstrukce s dolní mostovkou a kolejovým
ložem, verze č. 3, SUDOP Praha, 10/1989
[2] Rotter, T.: Posudek konstrukční změny nosné konstrukce objektu SO210, 2005

Fotogalerie:
Obr. 7 Most přes Vltavu u Boršova - příčný řez
Obr. 8 Most přes Vltavu u Boršova - podélný pohled
Obr. 9 Spřažená příčníková mostovka - příčný řez

Zdroj: sborník konference Železniční mosty a tunely (leden 2010)

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)