Hledej

Mosty

Zobrazuji články 71 až 80 ze 115 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
16.4.2009  |  Ing. František Peléšek
Znojemský viadukt - historie
Mostní viadukty patřily vždy k významným inženýrsko-architektonickým dílům stavitelství. Jaká byla historie vývoje událostí ve vztahu k Znojemskému viaduktu jakožto mostnímu dílu od jeho uvedení do provozu r.1871 až po současnost, kdy v r.2008 byla zahájena rekonstrukce viaduktu v rámci akce „Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo“, popisuje tento příspěvek. Příspěvek je z konference Železniční mosty a tunely, která proběhla v lednu 2009.

10.4.2009  |  Ing. Libor Marek
Oprava mostu v km 1,707 trati hl. n. - Praha Smíchov po mimořádné události, část II.
Jaké byly provedeny průzkumy a měření na mostě po požáru? To vše vám přiblíží závěrečná část článku poukazující na požár, který vznikl na mostě příčinou havarie kamionu.

27.3.2009  |  Ing. Libor Marek
Oprava mostu v km 1,707 trati hl. n. - Praha Smíchov po mimořádné události, část I.
Jednalo se o opravu mostu zasaženého požárem, který vznikl od zkratu elektrického vedení trakčního vedení tramvaje s ocelovou konstrukcí mostu při zaklínění kamionu pod mostem. Jak probíhala oprava mostu po této mimořádné události, se dozvíte z příspěvku Ing. Libora Marka, který zazněl letos v lednu na konferenci Železniční mosty a tunely.

20.3.2009  |  Ing. Milan Kalný, Ing. Petr Andrýsek
Železniční most na výsuvné skruži v Izraeli
Za posledních sedmnáct let vzrostl počet obyvatel Izraele z necelých pěti milionů na sedm, intenzita silniční dopravy se za stejné období více než zdvojnásobila. Proto zde vláda ročně investuje přibližně 2,2 miliardy USD do rozvoje dopravní infrastruktury. Téměř polovina těchto investic jde do kolejové veřejné dopravy. Na 1. část příspěvku, který zazněl letos v lednu na konferenci Železniční mosty a tunely, a který se s námi přenese na Blízký východ a to do státu Izrael, Vás nyní zveme.

6.3.2009  |  Ing. Martin Vašák, Ing. Petr Buchta, Ing. Michal Grossmann
Oprava mostu v km 9,888 trati Hranice - Vsetín, 2. část
Jak dopadla 2., 3. a 4. etapa a jak se celá oprava povedla, se dozvíte v závěrečné části tohoto článku.

27.2.2009  |  Ing. Martin Vašák, Ing. Petr Buchta, Ing. Michal Grossmann
Oprava mostu v km 9,888 trati Hranice - Vsetín, 1. část
Jednalo se o úplnou přestavbu dvoukolejného železničního mostu na trati Hranice – Vsetín. Přestavba byla zaměřena na minimalizaci výluk za použití předem vybetonovaných železobetonových konstrukcí a jejich následnému příčnému zásunu do otvoru. Součástí řešení je rovněž řešení styku podélné pracovní spáry mezi oběma konstrukcemi.

18.2.2009  |  Ing. Martin Vašák, Ing. Petr Buchta, Ing. Miroslav Basler
Oprava hranického viaduktu cihleného v km 3,230 trati Přerov - Petrovice (st. hr. ČR/PL), 1. etapa
Hranický viadukt cihelný (HVC) byl k 1. 8. 2007 zapsán do seznamu kulturních památek. 1. etapa opravy spočívala v zamezení průsaků vody do cihelných kleneb a následný vznik trhlin a odlupování líce cihel. Oprava byla zaměřena na zaizolování rubu kleneb, kompletní obnovu říms, zábradelních sloupků a zábradlí.

30.1.2009  |  Ing. Jan Svoboda, Vladan Michalík
MCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního mostu přes Dunajský kanál a zimní přístav ve Vídni
Součástí přestavby přístavního terminálu ve vídeňské čtvrti Freudenau bylo i jeho nové připojení na železniční trať Maxing - Nussdorf. V souvislosti s tím bylo mimo jiné nutno obnovit přemostění zimního přístavu a kanálu Dunaje, které bylo zničeno v závěru 2. světové války. K realizaci bylo vybráno velmi svérázné architektonické řešení, které v těchto dnech již tvoří novou dominantu Freudenau.

5.12.2008  |  Dr. Ing. Richard Buba, Dipl. Ing. Dieter Stumpf
Integrální železniční mosty v SRN a jejich výhody pro minimalizaci doby výluky, část II.
Ve 2. a zároveň závěrečné části článku Vám přiblížíme metodu poklopu na pilotách.

25.4.2008  |  Ing. Karel Kovář
Výroba a montáž mostu Salzachbrücke v Salzburku, část. II
Jak to bylo s výrobou a dodávkami se dočtete právě nyní v závěrečné části tohoto příspěvku.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)