Hledej
29.6.2007  |  Kateřina Zelená

Zelený most u Žehuně

Zelený most u Žehuně
Fotogalerie...

Vydáme se na výlet po celkově nejpomaleji budované dálnici D 11:
Praha-Počernice-Poděbrady-Libice n./C.-Chlumec n./C.-Sedlice-Hradec Králové-Smiřice-Jaroměř-Dvůr Králové-Trutnov-Královec, státní hranice (PL),
která má za sebou bohatou historii v dějinách výstavby a po malé rekapitulaci počátku projektu dálnice se zastavíme u jednoho z mostů, který na dálnici vznikl.
První projekt trasy dálnice z Prahy přes Hradec Králové do Polska pochází už z konce třicátých let 20. století, ale zahájení stavby bylo kvůli válce odloženo. Oproti dnešní trase D 11 měla tehdejší dálnice z Prahy vést mnohem jižněji a od Sadské zase severně od staré silnice I/11. Tedy např. okolo Českého Brodu a pak mezi Nymburkem a Poděbrady a také mezi Chlumcem nad Cidlinou a Novým Bydžovem. Z Hradce Králové pak dálnice měla směřovat do Náchoda, kde měl být hraniční přechod do Německa (po válce toto území Dolního Slezska a Kladska připadlo Polsku). Už v té době musel být v projektu řešen např. problém, kudy vést dálnici okolo České Skalice, kde byla plánována velká přehradní nádrž Rozkoš..
K zahájení výstavby prvního úseku dálnice D 11 nakonec došlo až v r. 1978.

Dnes je po ní rozseto mnoho mostů, a nejeden z nich je zelený. O Zeleném mostě u Žehuně, jehož celou vnější stranu tunelové konstrukce obtéká porost, si budeme dnes povídat. Předtím si ale přiblížíme pojem zelený most.
Co si máme představit pod pojmem zelený most? Zelený most (ekodukt) je mostní nebo tunelová konstrukce zajišťující přechod volně žijících živočichů přes dálnici nebo rychlostní komunikaci. Šířka ekoduktu se stanoví podle druhu a počtu migrujících zvířat, přičemž za standardní šířku se považuje 30 – 40 m.
Tento most vznikl jako čtvrtý objekt výstavby klenbových mostních oblouků na dálnici D 11 Praha-Hradec Králové. V půli roku 2004 byl mezi Choťovicemi a Žehuní - v Polní Chrčici vyhlouben 11 metrů hluboký zářez. Zde byl pro polní cestu a biokoridor postaven tzv. ekologický tunel, či spíše 20 metrů široký most, aby mohla zvěř nerušeně překonat dálnicí rozdělené území.
Nosná konstrukce je založená na dvou plošných železobetonových základových pasech rozdělených na tři dilatační celky vždy po 30 metrech. Přesypaná monolitická železobetonová oblouková deska má rozpětí oblouku 39 metrů a vzepětí 10,4 metrů. Konstrukční výška mostovky činí 1,4 metrů v patě a 0,6 metrů ve vrcholu. Celková šířka mostu, z pohledu řidiče délka tunelu, je 90 metrů. Součástí nosné konstrukce jsou římsy a prosvětlovací otvory. Po zhotovení všech tří dilatačních celků je most přesypán a výsadbou zeleně začleněn do okolního lesa.
S výstavbou tohoto mostu se začalo v říjnu roku 2004, nadjezd byl dokončen v červenci roku 2006. V listopadu roku 2006 se navezla a udusala zemina a na okraj portálu bylo instalováno oplocení. Podrobnější časový harmonogram prací najdete na: http://www.dalnice.com/fotogal/d11/dobsice_kriz/dobsice_kriz.htm

Více o mostech na dálnici D 11 na stránkách: http://www.dalnice.com/fotogal/fotogal_d11.htm.

Co říci na závěr? Je dobře, že je v této technické době myšleno na zvěř, která je ještě k vidění v našich lesích a doufáme, že nejen díky zeleným mostům, to tak zůstane. Uveďme ještě, že tyto mosty (ekotunely) nevznikají jen, jako v případě Zeleného mostu u Žehuně, nad silnicí, ale také pod silnicí. A právě i v případě jednoho z nich, pár kilometrů odtud u obce Libice, je ekotunel vybudovaný pod silnicí, kde je myšleno na zvěř a nejen na tu skákací, ale také na tu létající – vidíte tam na stropě ty dřevěné skrývky? Ty jsou pro netopýry.
Pozn. autora: Cestou k tomuto mostu, kam jsme jeli pořídit jeho fotografii, nám před autem přeběhla srna. Naštěstí se to obešlo bez zranění. Doufejme, že se zvěř z okolních lesů naučí tyto mosty správně využívat.

Zdroje: www.dalnice.com
              www.peri.cz
              http://si.vega.cz

Fotografie: Kateřina Zelená

 

za redakci

Kateřina Zelená

           

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)