Hledej

ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY 2008

seznam příspěvků konference

Vybrané mosty stavby "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem"
Ing. Tomáš Martinek, SUDOP PRAHA a.s.

Rekonstrukce železničního mostu Nymburk
Ing. Jan Fiala, Ing. Ivan Šír, fa Ing. Ivan Šír - Statika staveb, mosty

Těžké zásilky na ČD
Ing. Marek Hummel, GŘ ČD, a.s. - O13, OŽS

Novelizace ČSN 73 6201 – připravované změny železniční a společné části
Ing. Pavel Horáček, SUDOP PRAHA a.s., stř. 250 Hradec Králové
Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s. o., Odbor provozuschopnosti, odd. stavební

Rekonstrukce mostu v km 409,200 trati Česká Třebová – Praha Mas. n. (přes Trocnovskou ulici)
Ing. Libor Marek, Ing. Jan Svitavský, Ing. Ondřej Lojík, TOPCON servis s.r.o.
Ing. arch. Iveta Torkoniaková - architektonická spolupráce

Důsledky řešení vybraných detailů mostních objektů v projektové, dodavatelské dokumentaci a při realizaci
Ing. Blanka Karbanová, Ing. Pavla Březnická, SŽDC, s. o., Odbor provozuschopnosti, odd. stavební

Železniční tunely "Nové spojení" – geomonitoring
Ing. Milan Kössler, SG-Geotechnika, a.s.

Opravy železničních tunelů u SDC Liberec
Ing. Tomáš Sklenář, SDC Liberec
Ing. Jiří Matějíček, AMBERG Engineering Brno, a.s.

Odstranění havarijního stavu mostního pilíře po přívalových deštích
Ing. Peter Slašťan, TASUM, Žilina
Ing. Marcel Zvarík, WEBER-TASUM s.r.o., Ostrava

Pozemní geofyzikální průzkum tunelových tras
Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc., GEONIKA s.r.o., Praha

Březenský tunel: nejdelší železniční tunel v ČR v provozu
Ing. Roman Smida, SUDOP PRAHA a.s.

Nová nosná konstrukce železničních mostů
Ing. Zdeněk Porkát, Ing. Josef Kubíček, Valbek Liberec, spol. s r.o.
Ing. Stanislav Kejval, SŽDC, s. o., Stavební správa Plzeň

Železniční mosty v úseku Břeclav – st. hranice SR
Ing. Jiří Borovička, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Evropské projekty Sustainable bridges a UPTUN – nové technologie posuzování mostů a tunelů
Jan Červenka, Vladimír Červenka a Radomír Pukl, fa Červenka Consulting

Poznatky z výstavby železničních mostů
Ing. Václav Podlipný, GŘ ČD, a.s., Odbor stavební a provozu infrastruktury

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, SO 58-20-08 Železniční most v km 79,915
Ing. Libor Hökl, Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Rekonštrukcia mostných objektov na TEŽ
Ing. Andrej Zitrický

Mosty na vysokorychlostní trase Nürnberg – Ingolstadt
Dr.-Ing. Richard Buba, Dipl.-Ing. Matthias Scholz, SSF München

Rekonstrukce mostu v km 9,118 tr. Poříčany – Nymburk
Ing. Štěpán Jakeš, Ing. Jan Svitavský, Ing. Libor Marek, TOP CON servis s.r.o.

Most na žel. trati Studénka Bílovec přes dálnici D47
Ing. Pavel Kolenčík, Ing. Pavel Sliwka, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Ing. Zdeňka Jabůrková, JR servis, s.r.o.
Ing. František Mašek, Skanska DS, a.s.

Návrh obloukového železničního mostu v km 315,894 trati Bystřice n. Olší – Český Těšín
Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Lukáš Křižan, fa Ing. Antonín Pechal, CSc.

Nové mosty v traťovém úseku Doubí u Tábora – Tábor
Ing. Jan Felgr, Ing. Jan Horn, Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jana Sedláková, Ing. Libor Vítek,
Ing. Jan Dubánek, SUDOP PRAHA a.s.

Most u Strakonic ze systému Matiere®
Ing. Pavel Bulejko, ABM Mosty s.r.o., člen ABM Group
Farzin Hosseini, MEngSc, ABM Design & Build Ltd., člen ABM Group

Vzájemné působení koleje a mostu – zásady navrhování
Ing. Josef Sláma, CSc., ŘSD ČR

torbo® – systémy na tryskání zvlhčeným abrazivem
Ing. Ladislav Janča, dsts

Stavby a rekonstrukce mostních objektů na železnici z flexibilních ocelových konstrukcí a trub
Ing. Jaromír Zouhar, Ing. Marek Šana, ViaCon ČR, s.r.o.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)