Hledej

ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY 2009

Seznam příspěvků konference

MCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního mostu přes Dunajský kanál a zimní přístav ve Vídni
Ing. Jan Svoboda, Vladan Michalík, MCE Slaný, s.r.o.
Oprava Hranického viaduktu cihelného v km 3,230 trati Přerov – Petrovice (st. hr. ČR/PR), 1. etapa
Ing. Martin Vašák, IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Ing. Petr Buchta, IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
Ing. Miroslav Basler - SŽDC, s. o., SDC Olomouc
Oprava mostu v km 9,888 trati Hranice – Vsetín
Ing. Martin Vašák, IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Ing. Petr Buchta, IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
Ing. Michal Grossmann, Minova Bohemia, s.r.o.
Znojemský viadukt – historie
Ing. František Peléšek, SŽDC, s. o., SDC Brno
Rekonstrukce Znojemského viaduktu
Ing. David Kmošek, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Demontáž provizorního mostu ŽM 16 M v rámci elektrizace traťového úseku Šatov – Znojmo, SO 04-19-01 Železniční most v km 99,297
Ing. Radim Pokorný, Ing. Dalibor Václavík, FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Navrhování betonových železničních mostů podle evropských norem
Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Ing. Roman Šafář, Stavební fakulta ČVUT v Praze
Nové spojení – vize a realita
Doc. ing. arch. Patrik Kotas, Ateliér designu a architektury
Ing. arch. Petr Šafránek, Architektonický a projekční ateliér
Technická řešení dlouhých železničních tunelů z pohledu investora a projektanta
Ing. Josef Hloušek, SŽDC, s.o.
Ing. Otakar Hasík, METROPROJEKT Praha a.s.
Optimalizace trati st. hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší, přestavba železničního tunelu Jablunkovský č. 2
Ing. Emil Macháček, Ing. Jiří Tesař, Subterra a.s.
Tunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu
Ing. Ota Jandejsek, Ing. Václav Veselý, Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
Ing. Jiří Mára, METROPROJEKT Praha a.s.
Systém chemické stabilizace štěrkového lože (most Žichlínek, tunely pod Vítkovem)
Ing. Tomáš Plicka, MC-Bauchemie s.r.o.
Nové spojení – definitivní ostění tunelů pod Vítkovem
Ing. Miroslav Marek, Ing. Michal Gramblička, SUDOP PRAHA a.s.
Ražení s použitím tunelovacích štítů, razicích strojů a mikrotunelování
Ing. Lutz zur Linde, HERRENKNECHT AG, Schwanau
Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., VUT v Brně, FAST
Dokončení ražeb železničního tunelu Valencie ve Španělsku, dokončení ražeb největšího průměru TBM 15,43 m na projektu v Shanghai
Ing. Jiří Smolík
Ing. Jiří Nový, marketing OŘ ředitelství Subterra a.s.
Zkušenosti z provozu mostů z předpjatého betonu na trati Plzeň – Cheb
Ing. Pavel Němec, Pontex spol. s r.o.
Ing. Miloš Šimler, SM 7, a.s.
Ing. Petr Klimeš, SSŽ, a.s.
Ing. František Šťovíček, SŽDC, s. o., SDC Plzeň
Ing. Stanislav Kejval, Ing. Petr Žákovec, SŽDC, s. o., SS Plzeň
Spřažené ocelobetonové mosty na trati Plzeň – Cheb
Ing. Roman König, Ing. Michal Hacaperka, Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Nová technická legislativa v oboru provádění ocelových konstrukcí
Ing. Milan Kučera, SŽDC, s. o., Oddělení žel. mostů a tunelů
Prostorové uspořádání otvorů mostních objektů přes vodní překážky dle ČSN 73 6201:2008
Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s. o., OMT
Oprava mostu v km 1,707 trati Praha hl. n. – Praha Smíchov po mimořádné události
Ing. Libor Marek, TOP CON servis s.r.o.
Projektování a výstavba železničních mostů – schvalování, přejímky, uvádění do provozu
Ing. Václav Podlipný, SŽDC, s. o., Odbor traťového hospodářství, Oddělení žel. mostů a tunelů
Rekonstrukce mostu na III. tranzitním železničním koridoru v úseku Stříbro – Plzeň ze systému Matiere
Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber, ABM Mosty s.r.o., člen skupiny ABM Europe
Integrální most Žichlínek
Ing. Pavel Novák, SŽDC, s. o., SDC Pardubice
Ing. Roman Šafář, Stavební fakulta ČVUT v Praze
Rekonstrukce mostu v žkm 56,589 přes řeku Moravu v Moravičanech
Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
ČD DDC, Modernizace trať. úseku Červenka – Zábřeh SO 33-19-01 Železniční most v km 56,589
Ing. Libor Hökl, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Rekonstrukce mostu v km 152,402 trati Hrušovany – Brno v místě křížení s tratí Břeclav – Brno
Ing. David Kmošek, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Rekonstrukce mostu v km 28,713 trati Číčenice – Volary
Ing. Libor Marek, TOP CON servis s.r.o.
Železniční uzel Brno, 1. etapa, 1. část odstavného nádraží
Železniční mosty v rámci 1. části odstavného nádraží
Ing. Jiří Borovička, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. David Kmošek, SUDOP BRNO s.r.o.
Železniční most v km 362,050 trati Plzeň – Stříbro
Ing. Jan Svitavský, Ing. Alexandr Kurz TOP CON servis s.r.o.
Rozšíření masivního klenbového mostu vestavěnou železobetonovou konstrukcí
Ing. Jozef Kuráň, Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha
Železniční most na výsuvné skruži v Izraeli
Ing. Milan Kalný, Pontex spol. s r.o.
Ing. Petr Andrýsek

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)