Hledej

Informace o proběhlé konferenci Hydroizolace a vozovky na mostech v Luhačovicích 7. - 8.12. 2000

Ve dnech 7. a 8. prosince proběhl 11. ročník konference Izolace a mostovky na mostech pořádaný tradičně pod odbornou garancí Ing. Matějů. Oproti předchozím ročníkům pořádaných v krásné lokalitě Valašska ve Velkých Karlovicích byl z kapacitních důvodů přemístěn do neméně krásných lázní Luhačovic.

První den (oficiálně den příjezdu) byl program zahájen prohlídkou mostních objektů v blízkém okolí lázní Luhačovic na trase Luhačovice - Zlín - Vizovice. Program se ale organizátorům jakoby nepatrně vymkl z rukou (pravděpodobně však mohlo jít o předem promyšlený záměr, pozn. red.) a při první zastávce na velice zajímavém mostě přes místní veletok v malém městečku Vizovicích učarovala všem účastníkům neznámá vůně připomínající vůni "tekutých švestek". Omámila je natolik, že okamžitě přestali vnímat velice fundovaný a odborný výklad o smělé konstrukci mostu (vlastně k němu ani nedošlo, pozn. red.) a odebrali se do onoho tajuplného domu, ze kterého se ona úžasná vůně šířila. Uvnitř se všem účastníkům dostal také fundovaný výklad, tentokrát ale o výrobě a zpracování oněch zázračných živých vod (oficiálně se prý jmenují slivovice, meruňkovice, hruškovice atd., atd.,), které volně tekly v mnoha skleněných trubkách natažených napříč celým areálem. Po zajímavém výkladu a celkové prohlídce onoho areálu (jak jsme se dozvěděli, šlo o světoznámou palírnu R. Jelínek), nastala ta nejlákavější část, a to ochutnávka zázračných tekutin z místní výrobny. Není divu, že všichni účastníci (včetně mne, pozn. red.) neodolali a zakoupili něco málo vzorků v blízké prodejně místních specialit. Tím tak skončila plánovaná prohlídka mostů.

Druhý den (oficiálně první den konference) začal Ing. Matějů přesně v 9 hod slavnostním zahájením konference. V duchu předešlých ročníků přednesl velice zajímavou přednášku Doc. Ing. Dušan Josef o mostech ve světě. Poté šlo vše jak na drátkách a program se postupně vyplňoval dle všech předpokladů přesně podle harmonogramu konference (až na některé, pro nemoc omluvené účastníky, pozn. red). Nutno dodat, že na celkovém dodržení časového plánu měl nemalou zásluhou nový prvek, hlasitý zvonek minutky, který rázně ukončil všechny přednášející a poskytl tak všem stejný čas. Vzhledem k úspěchu tohoto zařízení jej lze jistě očekávat i v příštích ročnících. První den uběhl velice rychle a odborný program po večeři pokračoval neméně odbornou, ale méně formální diskusí jednotlivých účastníků. Během tradiční a osobité mikulášské nadílky v podání známé trojice Mikuláš (doc. Josef), anděl (ing. Červenková) a čert (osoba čerta se pro výrazné maskování nepodařili řádně identifikovat) byly odměněny "známé firmy" velice cennými dary. Šlo většinou o monotematicky zaměřené dary a kdo by hádal, že šlo o předměty mající vztah k mostům, tak by se velice mýlil. Poté následovala bohatá tombola (např. nakládané houby na jedno použití). Pro dobrou náladu, k tanci i poslechu všech účastníků hrál (velice pěkně) jako každý rok "big band " pod vedením Ing. Menšíka. Vzhledem k tomu, že se neznámo kam, ztratila výše uvedená minutka, nebyla tato část programu oficiálně zakončena a je tedy tajemstvím oněch účastníků, kdy se tak skutečně stalo.

Třetí den (oficiálně druhý den konference) se vše vrátilo do starých kolejí (včetně znovu zázračně nalezené minutky) a tak šlo vše opět jako na drátkách až do úplně posledního příspěvku. Poté následoval oběd, rychlý úklid pokojů a odjezd domů všech účastníků konference.

Takto lze v krátkosti popsat velice zajímavou, odborně fundovanou, ale i příjemnou akci, která se již po jedenácté konala na závěr sezóny mostařů v ČR ale i blízkém okolí. Na konferenci byli účastníci ze Slovenska, Polska a Ukrajiny. Věřím, že mohu za všechny účastníky touto cestou poděkovat organizátorům konference a vyjádřit přání příští rok se opět setkat v Luhačovicích a zhodnotit právě přicházející první rok nového tisíciletí.

 

 

Příspěvky

1. Taková povedená akce
2. Navrhování vodotěsných izolací železničních mostních objektů

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)