Hledej
25.4.2008  |  Ing. Karel Kovář

Výroba a montáž mostu Salzachbrücke v Salzburku, část. II

Zkušební sestava ve výrobním závodě
Fotogalerie...

Součástí dodávky je i protikorozní ochrana ve výrobním závodě v rozsahu 11 500 m².
Třívrstvým nátěrem o celkové tloušťce 230 μm (70+80 μm na bázi EP a 80 μm na bázi
PU) jsou ošetřeny jak vnitřní, tak vnější plochy s výjimkou vnějších ploch dolní a horní
pásnice. Ty jsou ošetřeny čtyřvrstvým nátěrem o celkové tloušťce 310 μm
(70+80+80 μm na bázi EP a 80 μm na bázi PU). Krycí vrstva 80 μm na bázi PU bude
nanášena na stavbě. Poměrně neobvyklý dvouvrstvý nátěrový systém na bázi EP je
navržen na plochy ve styku s betonem. Na otryskaný povrch horní plochy horní
pásnice a spřahovacích trnů je nanesena základní vrstva v tloušťce 70 μm, druhá
vrstva v tloušťce 500 μm včetně posypu křemičitým pískem se nanáší pouze na horní
pásnici. Nátěrové hmoty dodala firma Avenarius Agro.
Výroba ocelové konstrukce prvního nosníku proběhla od 06/ 2006 do 12/ 2006, výroba
druhého a třetího nosníku je naplánována od 02/ 2007 do 08/ 2007. Dodávky na stavbu
a osazení všech dílců do projektované polohy pomocí mobilního 500 tunového jeřábu
probíhá z obou břehů resp. umělých násypů v korytě řeky Salzach ve dvou termínech.
Po osazení prvních čtyř délkových sekcí nosníku se násyp u jednoho břehu odstraní
a zřídí se nový násyp u protilehlého břehu, odkud se osadí zbývající čtyři sekce.
Z důvodu zachování provozu na obou kolejích se uvedený postup musí ještě jednou
zopakovat. Po zprovoznění nové trati na vybudované mostní konstrukci se provede
demontáž části stávajícího přemostění a postup výstavby ze zopakuje, tentokrát
současně pro oba dva nosníky. Provede se demontáž zbývající části stávajícího
přemostění, příčný zásun obou nosníků do definitivní polohy a postupné zprovoznění
obou tratí. MCE Slaný dodává pro tuto stavbu rovněž pomocné montážní konstrukce
a přípravky o celkové hmotnosti 120 tun. Dokončení montáže se předpokládá
do 12/ 2007.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)