Hledej
13.7.2009  |  DT Mostárna, a.s.

DT Mostárna, a.s. - ocelové mosty sloužící silniční a železniční síti v tuzemsku i v zahraničí

obr. 1
Fotogalerie...

Historie společnosti sahá na počátek minulého století, kdy byla založena veřejná obchodní společnost Doležal-Těhník, zámečnictví Prostějov. Po znárodnění v roce 1948 byla firma začleněna do n.p. Báňská a hutní společnost v Praze. V rámci privatizace státního podniku Železárny n.p. byla v roce 1992 založena společnost  Železárny D+T spol. s.r.o., která navazuje na dobré jméno dříve známé firmy. Nově vzniklá společnost prochází svým vývojem, změnou názvu, restrukturalizací a  změnou právní subjektivity.

Společnost DT Mostárna, a.s. vzniká ke dni 1.10.2006 jako pokračovatel tradic závodu mostárna, který existoval v rámci společnosti DT výhybkárna a mostárna a.s. do 30.9.2006. V současné době zaměstnává 150 pracovníků, z toho 110 dělníků s ročním obratem cca 260 mil. Kč. Hlavním předmětem podnikání je výroba, protikorozní ochrana a montáž ocelových konstrukcí pro stavební účely, zejména v oblasti silničních a železničních mostů. Roční kapacita výroby je cca 5 000 tun.

Společnost má k dispozici odborný personál a výrobní prostory pro zvládnutí zakázky. Dílenská dokumentace je zpracována ve vlastní konstrukční kanceláři. Pro svařování jako zvláštní proces máme pracovníky s kvalifikací EWE, EWT a EWS, pro protikorozní ochranu s kvalifikací KGT-C. Hotové výrobky mohou být expedovány po železnici (vlastní vlečka) nebo kamionovou přepravou.

Způsobilost k výrobě můžeme prokázat následujícími dokumenty:
• Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001
• Certifikát o udržování systému jakosti při tavném svařování kovových materiálů splňující požadavky ČSN EN ISO 3834-2
• Velký průkaz způsobilosti dle ČSN 73 2601 – Z2 čl. 200, 203 a 205  platný i pro ČD
• Velký svářečský průkaz dle DIN 18 800-7, DIN 15 018, DIN 4132, Fachbericht 103/104, Ril 804

Ocelové mosty vyrobené ve společnosti DT Mostárna, a.s. slouží silniční a železniční síti v tuzemsku i v zahraničí v rámci Evropy, např. v SRN, Rakousku, Litvě, Norsku, Srbsku apod.

Miroslav Sklenka

vedoucí zakázek

DT Mostárna, a.s.,

Dolní 100, 797 11 Prostějov

tel. +420 582 318 333

mob. +420 602 753 545

fax: +420 582 344 498

e-mail: sklenka@dtmo.cz

www.dtmo.cz

 

Fotografie z realizovaných staveb:

obr. 1 dálniční most, Oslo v Norsku

obr. 2 dálniční most, Rakousko

obr. 3 lávka, Vilnius v Litvě

obr. 4 silniční most, Zábřeh na Moravě

obr. 5 železniční most, Jablunkov

obr. 6 železniční most, Plzeň

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)